praca słówka i zwroty

 0    115 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dobrze płatna
start learning
well-paid
interesująca
start learning
interesting
motywująca
start learning
motivating
nie wymagajaca kwalfikacji
start learning
unskllied
wykonywana w ruchomym wymiarze godzin
start learning
flexi-time
stała
start learning
steady
luźna
start learning
relaxing
stresujaca
start learning
stressful
słabo płatna
start learning
badly paid
nudna
start learning
dull / boring
śmiertelnie nudna
start learning
stiff boring
bez perspektyw
start learning
dead end job
niewymagająca
start learning
undemanding
tymczasowa / przejściowa / na stażu
start learning
temporary
praca na pełnym etacie
start learning
full time
wykonywana w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part time
w wymiarze ośmiu godzin dziennie (biurowa)
start learning
nine to five
wymagajaca kwalfikacji
start learning
skilled
sezonowa
start learning
seasonal
zróżnicowana
start learning
varied
o tym samym schemacie
start learning
repetitive
wymagająca
start learning
demanding
na zlecenia
start learning
freelance
dorywcza
start learning
odd
na akord (czyli ilość)
start learning
piece work
praca na dniówkę
start learning
time work
na zmiany
start learning
shift
praca (np. jedno zadanie, zajecie)
start learning
work
praca (lecz na okreslonym stanowisku)
start learning
job
praca (w sensie trudu)
start learning
labour
szef
start learning
boss
przełożony
start learning
superior
pracodawca
start learning
employer
pracownik
start learning
worker / employee
inspektor
start learning
inspector
kierownictwo
start learning
management
pracownicy
start learning
labour
personel
start learning
staff
praktykant
start learning
apprentice
zarobek
start learning
earning
'tygodniówki' (wypłaty tygodniowe)
start learning
wages
pensja
start learning
salary
zapłata
start learning
pay
dodatkowe darmowe profity (firmowy samochód, telefon)
start learning
perks
podanie o pracę
start learning
job application
życiorys
start learning
CV
przesłuchanie
start learning
interview
podwyżka
start learning
rise / raise
awans
start learning
promotion
urlop
start learning
vacation / holiday
wakat (puste miejsce)
start learning
vacancy
ekspert
start learning
expert
podstawowe kwalifikacje
start learning
basic skills
zatrudniony
start learning
employed
kariera
start learning
career
zawód
start learning
occupation / profession
stołówka
start learning
canteen
przerwa na lunch
start learning
lunch break
zwiazek zawodowy
start learning
trade union
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
także zasiłek
start learning
dole
nocna zmiana
start learning
night shift
przejście na emeryturę
start learning
retirement
przejście na wcześniejszą emeryturę
start learning
early retirement
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
strajk
start learning
strike
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
rezygnacja
start learning
resignation
posiadać wymagane kwalifikacje
start learning
to possess the required qualifications
posiąść wymagane umiejętności
start learning
to acquire the neccessary skills
być dobrym pracownikiem
start learning
to be a good employee
być szefem samym dla siebie
start learning
to be self employed
wiele zarabiać
start learning
to earn a lot
wykonywać pracę na zlecenia
start learning
to have freelance job
pracować w luźnym wymiarze godzin
start learning
to work flexible hours
pracować w określonym wymiarze godzin
start learning
to work fixed hours
zostać mianowanym na prezesa
start learning
to be appointed President
umieć obsługiwać komputery
start learning
to be good with computers
dostać podwyżkę
start learning
to get a raise / rise
otrzymywać dodatkowe darmowe profity (jak np. transport)
start learning
to receive perks
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job
być na urlopie macierzynskim
start learning
to be on maternity leave
pójść na zwolnienie chorobowe
start learning
to go on sick leave
wziąć jeden dzień wolnego
start learning
to take a day off
pójść na urlop
start learning
to go on vacation
dostać awans
start learning
to get promoted
otrzymać zaproszenie na przesłuchanie
start learning
to be invited for interview
zwolnić sie z pracy
start learning
to quit a job
ubiegac się o określone stanowisko
start learning
to apply for a particular post
wypełniać formularz podania o pracę
start learning
to fill in application form
zarządzac firmą
start learning
to manage a company
być z zawodu...
start learning
to be a ... by trade
zarabiać na życie
start learning
to earn a living
mieć wymagającego szefa / przełożonego
start learning
to have a demanding boss / superior
otrzymywać słabą wypłatę
start learning
to be poorly paid
być wykorzystywanym
start learning
to be taken advantage of
pracować w nędznych warunkach
start learning
to work in lousy working conditions
być zwolnionym
start learning
to be made redundant
wylecieć z pracy
start learning
to get sacked
wylecieć z pracy
start learning
to be fired
zostać zwolnionym
start learning
to be dismissed
nie mieć wykształcenia
start learning
to have no education
posiadać niewielkie wykształcenie
start learning
to have little experience
wykonywać pracę na zmiany
start learning
to do shift work
pracować na stażu
start learning
to work as a temp
być pracownikiem fizycznym
start learning
bo be a manual worker
być 'żółtodziobem'
start learning
to be a rookie
być pracocholikiem
start learning
to be a workaholic
robić nadgodziny
start learning
to work overtime
pracować długie godziny
start learning
to work long hours
odprowadzać podatek dochodowy
start learning
to pay income tax
strajkować
start learning
to go on strike
być bezrobotnym
start learning
to be unemployed / jobless
rozmawiać na tematy zawodowe
start learning
to talk shop

You must sign in to write a comment