Praca oxford excellence for mtura exam

 0    186 flashcards    rpanasewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pracownik naukowy
start learning
academic
księgowy
start learning
accountant
aktor
start learning
actor
aktorka
start learning
actress
kontroler ruchu lotniczego
start learning
air traffic controller
artysta
start learning
artist
stała opiekunka do dziecka
start learning
au pair
dorywcza opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
fryzjer męski
start learning
barber
adwokat
start learning
barrister
kierowca taksówki
start learning
taxi driver
biznesmen
start learning
businessman
mechanik
start learning
car mechanic
kasjer
start learning
cashier
szef kuchni
start learning
chef
programista
start learning
computer programmer
dyrygent
start learning
conductor
kucharz
start learning
cook
instruktor nauki jazdy
start learning
driving instructor
elektryk
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
pracownik naukowy
start learning
factory worker
rolnik
start learning
farmer
strażak
start learning
firefighter
steward
start learning
flight attendant
gospodyni domowa
start learning
housewife
dekorator wnętrz
start learning
interior decorator
tłumacz symultaniczy
start learning
interpreter
informatyk
start learning
IT specialist
dzienikarz
start learning
journalist
prawnik
start learning
lawyer
wykłądowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
górnik
start learning
miner
muzyk
start learning
musician
pielęgniarka
start learning
nurse
farmaceuta
start learning
pharmacist
pilot
start learning
pilot
policjant
start learning
police officer
listonosz
start learning
postman
psycholog
start learning
psychologist
recepcjonista
start learning
receptionist
pracownik służb oczyszczania miasta
start learning
road sweeper
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
naukowiec
start learning
scientist
rzeźbiarz
start learning
sculptor
sekretarka
start learning
secretary
pracownik ochrony
start learning
security guard
właściciel sklepu
start learning
shopkeeper
pracownik socjalny
start learning
social worker
makler giełdowy
start learning
stockbroker
kontroler biletów
start learning
ticket inspector
tłumacz
start learning
translator
opiekowac isę dzieckiem
start learning
babysit
być na telefon
start learning
be on call
być na dużurze
start learning
be on duty
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for something
przynosić rachunek
start learning
bring the bill
zajęty
start learning
busy
sprawdzać zapasy
start learning
check stock
rejestrować się przy wejsciu do pracy
start learning
clock on
sprzątać ze stołów
start learning
clear tables
mieć nowe pomysły
start learning
come up with new ideas
koncentrować się na czymś
start learning
concentrate on sth
mieć do czynienia z klientami
start learning
deal with customers
wykonywać pracę
start learning
do a job
obowiązek
start learning
duty
zarabiać na życie jako
start learning
earn one's living as
karmić zwierzęta
start learning
feed animals
zastępować kogoś
start learning
fill in for sb
kończyć pracę
start learning
knock off
zarządzać
start learning
manage
zarządzać
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
przepracowywac się
start learning
overwork
zbierać owoce
start learning
pick fruit
grać w gry
start learning
play games
umieszczać ceny na towarach
start learning
price foods
układac do snu
start learning
put to bed
obsługiwać klientów
start learning
serve customers
podawać posiłki
start learning
serve meals
zatrudniać pracowników
start learning
take on workers
przyjmować zamówienia
start learning
take orders
przejmować od kogoś obowiązki
start learning
take oven from sb
opowiadać bajki
start learning
tell stories
pracować jako
start learning
work as
pracować dla kogoś
start learning
work for sb
szef
start learning
boss
współpracownik
start learning
colleague
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
pracownik na kierowniczym stanowisku
start learning
executive
praktykant
start learning
intern
kierownik
start learning
manager
personel
start learning
staff
zespół
start learning
team
być częścią zespołu
start learning
be part of a team
nadzorować coś
start learning
be in charge of sth
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be on sick leave
strajkować
start learning
go on strike
employed-prowadzić własną działalność gospodarczą
start learning
be self
dodatki do pensji
start learning
benefits
pracować w czasie strajku
start learning
break a strike
robić karierę
start learning
do a career
pracować na zmiany
start learning
work shifts
zatrudniać kogoś
start learning
employ sb
zatrudnienie
start learning
employment
honorarium
start learning
fee
dostać bonus
start learning
get a bonus
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
dostać wynagrodzenie
start learning
get paid
dostać awans
start learning
get promoted
mieć dobre perspektywy
start learning
have good prospects
praktyka zawodowa
start learning
intership
time job-pełno etatowa praca
start learning
full
praca fizyczna
start learning
manual job
time job-praca na pół etatu
start learning
part
stała praca
start learning
permanent job
praca sezonowa
start learning
seasonal job
praca wakacyjna
start learning
summer job
praca tymczasowa
start learning
temporary job
dobrze płata praca
start learning
well paid job
rynek pract
start learning
job market
zawód/zajęcie
start learning
occupation
drobne prace
start learning
odd jobs
płaca
start learning
pay
zapłata za pracę jednorazową
start learning
payment
zawód
start learning
profession
zysk
start learning
profit
utrzymywać się z (rolnictwa)
start learning
rely on sth for one's income
pensja miesieczna
start learning
salary
praca wymagajaca umiejętnosci
start learning
skilled work
brać urlop
start learning
take leave
zarobki tygodniowe
start learning
wages
pracować nadgodziny
start learning
work long hours
pracować na zlecenie
start learning
work freelance
pracowac w domu
start learning
work from home
praca fizyczna lub umysłowa
start learning
work
pracować w nadgodzinach
start learning
do overtime
warunki pracy
start learning
working conditions
przyjmowac ofertę pracy
start learning
accept a job offer
formularz podania o pracę
start learning
application form
starać się o pracę
start learning
apply for a job
dostać propozycję pracy
start learning
be offered a job
świadectwo. certyfikat
start learning
certificate
przyjsć na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
come for an interview
list motywacyjny
start learning
covering letter
życiorys
start learning
CV
dyplom stoopień naukowy
start learning
degree in sth
dołaczyć życiorys
start learning
enclose a CV
wypełniać formularz
start learning
fill in a form
oferta pracy
start learning
job advertisement
podanie o prace
start learning
job application
biuroposrednictwa pracy
start learning
job centre
poszukiwanie pracy
start learning
job hunting
wolna posada
start learning
job vacancy
szukać pracy
start learning
look for a job
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
references
wymagać
start learning
require
podpisac umowę
start learning
sign the contract
pencja początkowa
start learning
starting salary
przyjety kandydat
start learning
successful candidate
odrzucać propozycję pracy
start learning
turn down a job offer
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
zostać wyrzuconym z pracy
start learning
be fired
zostać zwolnionym z powodu redukcji etatów
start learning
be made redundant
być na urlopie
start learning
be on holiday
być na zasiłku
start learning
be on the dole
zwalniac
start learning
dismiss
wylądować na zasiłku
start learning
end up on the dole
przeżyc za małe pieniadze
start learning
get by
dostawać zasiłek
start learning
get state benefits
zwolnić/wylać kogoś
start learning
give sb teh sack
porzucać pracę
start learning
give up
bezrobocie
start learning
unemployment
przyjmować pracowników
start learning
hire staff
zwalniać kogoś
start learning
lay sb off
emerytura
start learning
pension
złożyc rezygnacje
start learning
resign
przejść na emeryturę
start learning
retire
emerytura
start learning
retirement
bez pracy
start learning
unemployed
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
pracownik umysłowy
start learning
white collar worker

You must sign in to write a comment