Praca naukowców

 0    53 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
conclusion
związek/połączenie
start learning
link
odkrycie
start learning
discovery
dowody
start learning
evidence
eksperyment
start learning
experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
wiedza
start learning
knowledge
laboratorium
start learning
lab
obserwacja
start learning
observation
zapis
start learning
record
badania
start learning
research
wyniki badań
start learning
research results
badacz
start learning
researcher
nauka
start learning
science
naukowy
start learning
scientific
prawo naukowe
start learning
scientific law
metoda naukowa
start learning
scientific method
teoria naukowa
start learning
scientific theory
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistic
badanie
start learning
survey
próba
start learning
test
teoria
start learning
theory
analizować
start learning
analyse
potwierdzić
start learning
confirm
ustalać
start learning
determine
odkryć
start learning
discover
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
przeprowadzać doświadczenia
start learning
experiment
postawić hipotezę
start learning
hypothesise
wynaleźć
start learning
invent
obserwować
start learning
observe
udowodnić
start learning
prove
odrzucić
start learning
reject
badać
start learning
study
przeprowadzać doświadczenie
start learning
do an experiment
robić badania
start learning
do research
dojść do wniosku że...
start learning
come to the conclusion that...
potwierdzić hipotezę
start learning
confirm a hypothesis
prowadzić dokumentację
start learning
keep records
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
przewidywać
start learning
predict
opatentować wynalazek
start learning
patent an invention
odrzucić hipotezę
start learning
reject a hypothesis
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in sth
podjąć badania
start learning
undertake research
otrzymać nagrodę Nobla w dziedzinie
start learning
win the Nobel Prize in

You must sign in to write a comment