powtórka np. confident

 0    48 flashcards    axa33
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
resolve
start learning
rozwiązać
as long as your problem is not resoled you will be worry
start learning
dopóki twój problem nie zostanie rozwiązany, będziesz martwić się
Do you do any sport?
start learning
Czy robisz jakiś sport?
What sport do you like?
start learning
Jaki sport lubisz?
I used to play volleyball how I went to high school
start learning
Grałem w siatkówkę, jak chodziłem do liceum
Do you use public transport?
start learning
Czy korzystasz z transportu publicznego?
I only use public transport whe my car breaks down
start learning
Korzystam tylko z transportu publicznego, gdy mój samochód się psuje
brake
start learning
hamulec
Can you give me a lift home?
start learning
Czy możesz mnie podwieźć do domu?
confidently
start learning
ufnie/pewnie/.śmiało
confident
start learning
pewny /przekonany /pewny siebie
i am confident that their wedding will be good ready.
start learning
jestem przekonany, że ich ślub będzie dobrze przygotowany.
we are meeting on their church wedding in two weeks.
start learning
spotykamy się na ich ślubie kościelnym za dwa tygodnie.
exact
start learning
dokładny/egzekwować/żądać/wymusić
exacting
start learning
wymagający
where do you want to spend your honeymoon
start learning
gdzie chcesz spędzić miesiąc miodowy
Who won the race?
start learning
Kto wygrał wyścig?
He finished the race first.
start learning
On skończył wyścig pierwszy.
Do you want to race with me?
start learning
Chcesz się ze mną ścigać?
by taking
start learning
biorąc
to pass
start learning
zdać
to pass
start learning
podawać
Pass me the key, please
start learning
Podaj mi klucz, proszę
could you pass me the salt, please
start learning
czy mógłbyś mi podać sól, proszę
she passed the bag to me
start learning
podała mi torbę
to pass
start learning
mijać
this day passed quicly
start learning
ten dzień minął szybko
to pass
start learning
przemijać
Do not worry, it will soon pass.
start learning
Nie martw się, to wkrótce przeminie.
to pass
start learning
przekazywać np. informację
I can not come to your party -can you pass this message to John.
start learning
Nie mogę przyjść na twoją imprezę - możesz przekazać ją Johnowi.
to pass
start learning
przechodzić /obok czegoś/
Turn right and pass the church.
start learning
Skręć w prawo i przejść do kościoła.
to pass
start learning
wymijać
He passed the library.
start learning
On minął bibliotekę
to pass
start learning
przekazywać np. informację
the judge passed the verdict
start learning
sędzia wydał wyrok
consider
start learning
rozważać
every now and then
start learning
od czasu do czasu
confidence
start learning
zaufanie /pewność siebie
confident
start learning
pewny siebie
confidential
start learning
poufny /zaufany
make withdrawal
start learning
dokonać wypłaty
made withdrawal
start learning
dokonanał wypłaty
earths lungs
start learning
płuca ziemskie
we need to have
start learning
musimy mieć
we need to have the engine checked
start learning
musimy sprawdzić silnik
eventually
start learning
ostatecznie / w końcu

You must sign in to write a comment