Postacie II wś

 0    21 flashcards    email2296
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tadeusz Lehr-Spławiński
start learning
rektor UJ w latach 1938-1939 i 1945-1946. Został aresztowany przez hitlerowców w ramach akcji „Sonderaktion Krakau”. Zwolniony w lutym 1940 r., brał udział w tajnym nauczaniu
Hans Frank
start learning
gubernator; wydał rozporządzenie dot. szkolnictwa, chciał otworzyć niemiecki uniwersytet w Krakowie
W. Haude
start learning
kierownik Drukarni Instytutu
M. Małecki
start learning
zorganizował podziemny (tajny) Uniwersytet, pełnił obowiązki kuratora Bratniej Pomocy, był kierownikiem tajnego nauczania
W. Szafer
start learning
rektor tajnego Uniwersytetu
M. Bobrownicka i J. Garycka
start learning
zorganizowały komplet studentek przedwojennych
J. Spytkowski, K. Wyka i T. Ulewicz
start learning
publikowali swoje utwory w konspiracyjnym „Miesięczniku Literackim”
T. Kwiatkowski, W. Żukrowski
start learning
w czasopismach podziemnych- „Biuletyn Małopolski Informacyhny”, „Dziennik Polski”, „Jutro Polski”, „Służba Kobiet”, „Wiadomości Kobiece”
27.04.1873
start learning
austriacka ustawa o UJ
1860-1870
start learning
spolonizowanie UJ
1912
start learning
oddanie do użytku gmachu dla studium rolniczego, Collegium Agronomicum, zakładów fizycznych; zakupienie Gospodarstwa Doświadczalnego w Mydlnikach
1914
start learning
ukończenie budowy kliniki neurologiczno psychiatrycznej
1903
start learning
oddanie domu akademickiego, ul. Jabłonowskich
1909
start learning
otwarcie bursy przy ul. Garbarskiej
1896-1900
start learning
stowarzyszenie profesorskie o wyraźnych sympatiach socjalistycznych- „zjednoczenie”
1905
start learning
organizacja studencka o profilu socjalistycznym-„spójnia”
1908
start learning
powstaje Związek Walki Czynnej, tworzy pierwsze związki militarne
1910
start learning
przedstawiciele grup zetowych z krk i Lwowa przyjmują statut Ligi Niepodległościowej
1908
start learning
powstaje Stronnictwo Partii Polskiej zrzeszające konserwatystów przychylnych Austrii
1909
start learning
w spójni następuje rozłam i postaje promień
1917
start learning
powstaje konferencja międzystowarzyszeniowa uczniów, należą do niej-czytelnia akademicka, promień, zjednoczenie, znicz oraz koła i organizacje studenckie.

You must sign in to write a comment