Polityka - Politics

 0    65 flashcards    jakuta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
polityka
start learning
politics
Interesuję się polityką.
start learning
I'm interested in politics.
polityk
start learning
a politician
polityczny
start learning
political
obiecywać
start learning
to promise
obietnica
start learning
a promise
proponować
start learning
to propose
propozycja
start learning
a proposition
organizować
start learning
to organize
organizacja
start learning
organization
organizacja międzynarodowa
start learning
an international organization
polityka; strategia
start learning
policy
polityka społeczna
start learning
social policy
polityka zagraniczna
start learning
foreign policy
jednoczyć (się); łączyć (się)
start learning
to unite
zjednoczony
start learning
united
Organizacja Narodów Zjednoczonych
start learning
The United Nations
ONZ
start learning
the UN
unia; związek
start learning
union
Unia Europejski
start learning
the European Union
UE
start learning
the EU
wstępować; przystępować
start learning
to join
Wstąpiliśmy do UE w 2004 r.
start learning
We joined the EU in 2004.
Właśnie zaciągnął się do wojska.
start learning
He's just joined the army.
parlament
start learning
a parliament
w parlamencie
start learning
in parliament
izby parlamentu
start learning
the House of Parliament
wybierać
start learning
to elect
wybór; wybory
start learning
election
wybory do Parlamentu Europejskiego
start learning
the elections to the European Parliament
bezpośredni
start learning
direct
pośredni
start learning
indirect
głosować
start learning
to vote
głos
start learning
a vote
wyborca
start learning
a voter
większość
start learning
the majority
główny; najważniejszy
start learning
major
główny problem
start learning
a major problem
mniejszość
start learning
the minority
pomniejszy; mniej ważny
start learning
minor
kilka drobnych zmian
start learning
some minor changes
partia
start learning
a party
partia polityczna
start learning
a political party
Ich partia otrzymała większość głosów
start learning
Their party got the majority of votes.
przewodniczyć; prowadzić
start learning
to lead
przywódca; lider
start learning
a leader
przemówienie
start learning
a speech
Lider partii nie chciał przemawiać.
start learning
The leader of the party didn't want to make a speech.
formalny; oficjalny
start learning
formal
nieformalny; nieoficjalny
start learning
informal
Premier przybył z nieoficjalną wizytą.
start learning
The Prime Minister arrived for an informal visit.
konferencja
start learning
a conference
Dyrektor jest na konferencji.
start learning
The director is in conference.
trzydniowa konferencja
start learning
a three-day conference
ustanawiać; ustala
start learning
to set
Próbowaliśmy ustalić warunki.
start learning
We tried to set conditions.
Zainstalowałem alarm antywłamaniowy.
start learning
I've set a burglar alarm.
wpływać; wywierać wpływ
start learning
to influence
wpływ
start learning
influence
Mamy duży wpływ na rząd.
start learning
We have a big influence on the government.
realizować
start learning
to realize
Te partie nie zrealizowały swoich obietnic.
start learning
These parties haven't realized their promises.
współpracować
start learning
to cooperate
współpraca
start learning
cooperation
chętny do współpracy
start learning
cooperative

You must sign in to write a comment