Podstawowe zwroty i frazy część 4

 0    36 flashcards    greg0031
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy mogę odebrać wiadomość?
start learning
may I take a message?
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer?
start learning
can I have your name and number please?
czy mogę pani zaproponować?
start learning
can I offer you
czy mogę prosić państwa o uwagę?
start learning
may I have your attention please?
czy mogę przedstawić
start learning
may I introduce
czy mogę przymierzyć ten sweter?
start learning
may I try this pullover on?
czy mogę rzucić okiem na?
start learning
can I have a look at?
czy mogę się przedstawić?
start learning
may I introduce myself?
czy mogę zapytać, kto dzwoni?
start learning
may I ask who's calling?
czy mogę zapytać o pana nazwisko?
start learning
may I ask your name?
czy może plotę bzdury?
start learning
or am I talking nonsense?
czy możemy wyjaśnić jedną sprawę?
start learning
can we get one thing clear?
czy możesz mi podać?
start learning
can you pass me?
czy możesz mi poświęcić kilka minut
start learning
can you spare me a few minutes?
czy możesz mi udzielić jakiejś informacji o
start learning
can you give me any information about
czy można na słowo?
start learning
can I have a word with you?
czy mógłby mi pan powiedzieć
start learning
could you tell me
czy muszę to zrobić teraz?
start learning
must I do it now?
czy naprawdę muszę
start learning
do I really have to
czy naprawdę potrzeba
start learning
do I really need to
czy nie byłoby lepiej?
start learning
wouldn't it be better to
czy nie jest konieczne?
start learning
isn't it necessary to?
czy nie możemy się od tego wykręcić?
start learning
can't we get out of it?
czy pani wie kiedy ona będzie z powrotem?
start learning
do you know when she'll be back?
czy pani zaczeka?
start learning
will you hold?
czy powinienem powiedzieć?
start learning
should I say?
czy są jakieś pytania?
start learning
are there any questions?
czy są jakieś sprzeciwy?
start learning
is there any objections?
czy są jakieś wątpliwości co do?
start learning
is there any doubt about?
czy tak będzie dobrze?
start learning
will that be all right?
czy to było konieczne?
start learning
was it necessary to?
czy to ci będzie odpowiadać?
start learning
will that suit you?
czy to jest naprawdę konieczne?
start learning
is it really necessary?
czy to nie dziwaczne?
start learning
isn't it queer?
czy to oznacza że
start learning
does that mean that
czy to pana pierwsza wizyta w?
start learning
is this your first visit to?

You must sign in to write a comment