Podstawowe zwroty i frazy część 3

 0    84 flashcards    greg0031
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
co temu brakuje? co masz temu do zarzucenia?
start learning
what's the matter with this?
co to było?
start learning
what was that?
co to ciebie właściwie obchodzi?
start learning
what's it to you?
co to za różnica? co ci zależy?
start learning
what does it matter?
co to znaczy?
start learning
what does this mean?
co tu się dzieje?
start learning
what's going on here?
co ty sugerujesz?
start learning
what are you getting at?
co tylko zechcesz
start learning
anything you like
co więcej, mało tego
start learning
what is more
co za dzień!
start learning
what a day!
co za idiota!
start learning
what an idiot!
what a horrible day!
start learning
co za paskudny dzień!
co za straszny pech
start learning
what terribly bad luck
co za szczęśliwe spotkanie!
start learning
well met!
co za tupet!
start learning
what a cheek
co za ulga!
start learning
what a relief!
co za wspaniała nowina!
start learning
what terrific news!
co za wspaniały pomysł!
start learning
what a splendid idea
co za zbieg okoliczności!
start learning
what a coincidence!
co za znakomity pomysł!
start learning
what an excellent idea!
codziennego użytku
start learning
of daily use
coraz gorzej
start learning
from bad to worse
coraz lepiej
start learning
better and better
coraz wyżej
start learning
up and up
coś ci powiem, wiesz co?
start learning
I’ll tell you what
coś jest nie w porządku
start learning
there is something wrong
coś mi mówi że
start learning
something tells me
coś mi się wydaje że
start learning
I have a vague idea that
czy coś się stało?
start learning
Is anything the matter?
coś trzeba z tym zrobić, coś musi być z tym zrobione
start learning
something must be done about it
coś w tym jest
start learning
there is something to it
coś w tym rodzaju, coś podobnego do tego
start learning
something like this
coś w tym rodzaju, guście
start learning
something of the kind
cóż jest takiego ciekawego w?
start learning
what's so interesting about?
cóż mogę powiedzieć?
start learning
what can I say?
cóż na to poradzę?
start learning
how can I help it?
cóż to może być?
start learning
what that may be?
cudownie
start learning
marvellous
czarne na białym
start learning
in black and white
czas kończyć, już czas
start learning
time is up
czas leci, czas ucieka
start learning
time flies, time's running out
czas leci jak strzała
start learning
time flies like an arrow
czas leczy rany
start learning
time heals all wounds
czas mija
start learning
time goes by
czas na
start learning
it's time for
czas pokaże czy
start learning
time will tell if
czas się dłuży, wlecze
start learning
time drags
czas się skończył
start learning
time's up
czas stanął w miejscu
start learning
time stood still
czas wolny
start learning
free time, leisure time
czasami
start learning
at times
czasochłonny
start learning
consumptive of time
czego szczególnie nie lubię
start learning
what I particularly dislike
czekaj
start learning
hold on
czemu do cholery!
start learning
why on earth!
człowiek tego pokroju
start learning
a man of this sort
cztery pory roku
start learning
four seasons of the year
czuję się na siłach
start learning
I feel capable
czuję się zmuszony
start learning
I feel compelled
czuję, że jest moim obowiązkiem, czuję się zobowiązany do
start learning
I feel it is my duty to
czuję że muszę skorygować jedną sprawę
start learning
I feel I must correct one thing
czy byłaby jakaś możliwość?
start learning
would there be any possibility?
czy byłby pan tak uprzejmy i powiedział mi
start learning
would you be so kind as to tell me
czy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie?
start learning
would you be able to repeat the last sentence?
czy byłoby możliwe?
start learning
would it be possible?
czy ci ludzie oszaleli?
start learning
are the fellows mad?
czy czwartek byłby odpowiedni?
start learning
would Thursday be suitable?
czy denerwuje się pan?
start learning
are you nervous about?
czy jesteś świadomy że
start learning
are you aware that
czy ktoś może mi powiedzieć?
start learning
can someone tell me?
czy ktoś mógłby mi powiedzieć
start learning
could anyone tell me
czy ktoś odpowiedziałby na pytanie?
start learning
would someone answer the question
czy ma pan jakieś informacje o
start learning
do you have any information about
czy mam iść?
start learning
shall I go?
czy mam jakiś wybór?
start learning
do I have a choice?
czy masz jakieś zainteresowania?
start learning
do you have any interests?
czy masz jakiś komentarz?
start learning
have you got any comments on?
czy mogę ci w czymś pomóc?
start learning
can I be of any help to you?
czy mogę cię gdzieś zabrać?
start learning
may I take you out?
czy mogę cię zaprosić na
start learning
may I invite you to
czy mogę coś powiedzieć?
start learning
may I have my say?
czy mogę coś zrobić dla pani?
start learning
is there anything I can do for you?
czy mogę mówić z
start learning
may I speak to
czy mogę mu przekazać wiadomość?
start learning
can I give him a message?

You must sign in to write a comment