Podst praca - 1

 0    41 flashcards    PatrykSaLi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
posiadać niewielkie doświadczenie
start learning
to have little experience,
być źle opłacanym
start learning
to be poorly paid,
płacić podatki
start learning
to pay taxes
odbierać telefony
start learning
to answer phone calls,
wziąć dzień wolny
start learning
to take a day off,
dostać podwyżkę
start learning
to get a raise
umieć obsługiwać komputery
start learning
to be good with computers,
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job,
pójść na urlop
start learning
to go on vacation,
pracować w luźnym wymiarze godzin (elastyczne godziny)
start learning
to work flexible hours,
pójść na zwolnienie chorobowe
start learning
to go on sick leave,
mieć wymagającego szefa / przełożonego
start learning
to have a demanding boss / superior,
pilnować kogoś
start learning
to watch over SB,
być dobrym pracownikiem
start learning
to be a good employee,
opiekować się czymś/kimś
start learning
to take care of SomeTHing/SomeBody,
dużo zarabiać
start learning
to earn a lot,
zwolnić się z pracy
start learning
to quit a job,
zajmować się czymś/kimś (radzić sobie z czymś/kimś)
start learning
to deal with sth/SB,
zarządzać firmą
start learning
to manage a company,
wykonywać pracę na zmiany
start learning
to do shift work,
strajkować
start learning
to go on strike,
pracować w określonym wymiarze godzin (stałe godziny)
start learning
to work fixed hours,
zarabiać na życie
start learning
to earn a living,
nie mieć wykształcenia
start learning
to have no education,
dostać awans
start learning
to get promoted,
otrzymać zaproszenie rozmowę kwalifikacyjną
start learning
to be invited for an interview,
być z zawodu...
start learning
to be a ... by trade,
być zbyt nisko opłacanym
start learning
to be underpaid,
wylecieć z pracy (nieformalnie)
start learning
to be fired
lotnisko
start learning
an airport,
galeria sztuki
start learning
an art gallery,
słabo płatna
start learning
badly-paid,
bank
start learning
a bank,
podstawowe kwalifikacje
start learning
basic skills,
szef
start learning
a boss,
kariera
start learning
a career,
kościół
start learning
a church,
kino
start learning
a cinema,
firma
start learning
a company,
teren budowy (budowa)
start learning
a construction site,
współpraca
start learning
cooperation

You must sign in to write a comment