Piersza kartkuwka

 0    70 flashcards    Remus3r
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zastępca dyra
start learning
deputy head
wykładowca
start learning
lecturer
korepetytor
start learning
tutor
grono ped
start learning
teaching staff
bufet
start learning
canteen cafeteria
sala inf
start learning
computer lab
szafka
start learning
locker
boisko sportowe
start learning
sport field
okienko
start learning
free period
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
dzwonek dzwoni o
start learning
the bell goes at
zajęcia w szkole kończą się o
start learning
school breaks up on
pds
start learning
buisness studies
języki obce
start learning
foreign languages
przedmioty hum.
start learning
humanities
przedmioty szkolne
start learning
subjects
sumienny
start learning
conscientious
niedbały
start learning
sloppy
obecność
start learning
attendance
nieobecność
start learning
absent
usiniętym ze szkoły zostać
start learning
be expelled from sql
zawieszony
start learning
suspendedd
przestać chodzić od
start learning
drop out from
dyplom
start learning
diploma
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
absolwent
start learning
graduate
skończyć uczelnię
start learning
graduate from
czesne płacić
start learning
pay a fee
wagarować
start learning
play truant
dziennik
start learning
register
opuszczać lekcje
start learning
skip classes
sprawdzać obecność
start learning
take the register
zdolność
start learning
ability
zadać wypracowanie
start learning
assign an essay
przeprowadzać experiment
start learning
carry out an experiment
łączyć
start learning
combine
wkuwać
start learning
swot
dzielenie
start learning
division
mocno się starać
start learning
do one's best
rysować szkic
start learning
draw a sketch
badać coś pod mikroskopem
start learning
examine sth under the microscope
mieć łeb do liczb
start learning
have a good head for figures
mieć coś na końcu języka
start learning
have sth on the tip of the tongue
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
tablica interaktywna
start learning
interactive whiteboard
robić notatki
start learning
take notes
wykonać prezentację
start learning
give a presentation
zapamiętywać datyq
start learning
memorize dates
mnożenie
start learning
multiplification
komitet rodzicielski
start learning
parent-teacher organization
posługiwać się mapą
start learning
read a map
brzmieć znajomo
start learning
ring a bell
lektury
start learning
set books
rozwiązać zadanie
start learning
solve a problem
ortografai
start learning
spelling
podręcznik
start learning
textbook
ocenianie
start learning
assessment
przystąpić do egzaminu wstępnego
start learning
do an entrance exam
mock exam
start learning
egzamin probny
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
żłóbek
start learning
nursery
świadectwo
start learning
report
stypenduim
start learning
scholarship
sql z internatem
start learning
boarding school
sql zawodowa
start learning
vocation sql
kształcenie
start learning
schooling
pożyczka
start learning
loan
program nauczania
start learning
syllabus, curruculum
stawiać sobie wyzwania
start learning
challange oneself

You must sign in to write a comment