Personality (English File Inter)

 0    58 flashcards    gabi0205
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czuły
start learning
affectionate
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
start learning
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
niespokojny, zalękniony
start learning
anxious
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
start learning
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
uroczy
start learning
charming
lubiący współzawodnictwo
Uważam, że nasze ceny są konkurencyjne.
start learning
competitive
I believe our prices are competitive.
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
start learning
independent
samodzielny
zazdrosny
start learning
jealous
humorzasty
Współczuję ludziom, którzy są zawsze ponurzy i nigdy nie wyglądają na szczęśliwych.
start learning
moody
I feel sorry for people who are always moody and never look happy.
buntowniczy
start learning
rebellious
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
samolubny
start learning
selfish
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
start learning
sensible
I thought her idea was very sensible.
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
start learning
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
start learning
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
rozpieszczony
start learning
spoilt
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
start learning
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
atrakcyjny
start learning
attractive
wybuchowy
start learning
bad-tempered
otwarty
start learning
outgoing
towarzyski
pracowity
start learning
hard-working
skąpy
Dlaczego musisz być taki podły?
start learning
mean
Why do you have to be so mean?
pewny siebie
start learning
self-confident
głupi
Nie jestem głupi.
start learning
stupid
I'm not stupid.
gadatliwy
start learning
talkative
mądry
Twój syn jest naprawdę bystry.
start learning
clever
You son is really clever.
hojny
start learning
generous
niepewny siebie
start learning
insecure
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
start learning
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?
start learning
quiet
Can't you be quiet even for a second?
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
start learning
shy
Join us, don't be shy!
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
start learning
friendly
Everyone is friendly here.
szczery
Ona wydaje się być szczera.
start learning
honest
She seems to be honest.
mający wyobraźnię
start learning
imaginative
uprzejmy, miły
To mój ulubiony rodzaj.
start learning
kind
It's my favourite kind.
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
start learning
mature
Adam is very mature and responsible.
zorganizowany
start learning
organized
cierpliwy
start learning
patient
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
start learning
responsible
I'm responsible for the key clients.
lubiący porządek
Ich pokój zawsze jest czysty.
start learning
tidy
Their room is always tidy.
bez ambicji
Karl jest raczej pozbawiony ambicji. Nie chce osiągać sukcesów, a jedynie egzystować.
start learning
unambitious
Karl is a rather unambitious person. He doesn't want to be successful, only to get by.
nieprzyjazny / nieżyczliwy
Nikt nie jest nieprzyjazny.
start learning
unfriendly
Nobody is unfriendly.
nieszczery
start learning
dishonest
bez wyobraźni
start learning
unimaginative
nieuprzejmy, niemiły
start learning
unkind
niedojrzały
start learning
immature
niezorganizowany
start learning
disorganized
niecierpliwy
start learning
impatient
niewiarygodny
start learning
unreliable
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
bezinteresowny / pozbawiony egoizmu
Praca w obozach dla uchodźców uczy bycia bezinteresownym i stawiania potrzeb innych na pierwszym planie.
start learning
unselfish
Working in refugee camps teaches you to be unselfish and to put others’ needs first.
niewrażliwy
start learning
insensitive
nietowarzyski
start learning
unsociable
bałaganiarski
start learning
untidy
współczujący / sympatyczny
start learning
sympathetic
miły / sympatyczny
Ona jest taka miła!
start learning
nice
She is so nice!
Jaki on jest?
start learning
What is he like?

You must sign in to write a comment