peptic ulcers

 0    359 flashcards    madzian17
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
związki zobojętniające kwasy
start learning
antacids
inne
start learning
other
leki drugs/medicines
start learning
drugs
wrzody trawienne
start learning
peptic ulcers
rosnąć
start learning
develop
soki trawienne
start learning
digestive juices
ochronny
start learning
protective
chronić/zabezpieczać
start learning
protect
śluzowy
start learning
mucous/mucosal
błona śluzowa
start learning
mucosa
nabłonek organu wewnętrznego/wyściółka
start learning
lining
żołądek
start learning
stomach
dwunastnica
start learning
duodenum
przyczyna
start learning
cause
jadna z przyczyn
start learning
one of the causes
tworzyć się
start learning
formation
zakażenie/infekcja
start learning
infection
bakteria
start learning
bacterium
bakterie
start learning
bacteria
cel aim/goal
start learning
aim
farmakologiczne leczenie treatment= healing
start learning
pharmacological treatment
neutralizować/zobojętniać
start learning
neutralize
kwas żołądkowy
start learning
gastric acid
zmniejszać
start learning
decrease
wydzielanie/wydzielina
start learning
secretion
błona śluzowa żołądka
start learning
gastrin mucosa
przypadek
start learning
case
odpowiedzialny
start learning
responsible
terapia
start learning
therapy
usunąć
start learning
eradicate
rodzaje, typy
start learning
types
przepisywać
start learning
prescribe
słabe zasady
start learning
weak bases
wodorotlenek magnezu
start learning
magnesium hydroxide
powszechnie
start learning
commonly
nazywać
start learning
called
zawiesina wodorotlenku magnezu
start learning
milk of magnesia
wodorotlenek glinu
start learning
aluminium hydroxide
węglan wapnia
start learning
calcium carbonate
redukować
start learning
reduce
ból
start learning
pain
pomoc
start learning
aid
leczyć/goić
start learning
heal
wrzód dwunastnicy
start learning
duodenal ulcer
obie
start learning
both
zatwardzenie/zaparcie
start learning
constipation
biegunka
start learning
diarrhoea
składniki
start learning
ingredients
dany
start learning
given
kombinacja
start learning
combination
zapobiegać
start learning
avoid
niepożądane działania
start learning
unwanted effects
leki przeciwwydzielnicze żołądka
start learning
gastric antisecretory drugs
blokowanie
start learning
bloking
blokować
start learning
block
ściana
start learning
wall
histamina
start learning
histamine
bloker receptorów
start learning
receptor blocker
inhibitor pompy protonowej (wodorowej)
start learning
proton pump inhibitor (PPI)
cholinergiczny receptor blokujący leki
start learning
cholinoreceptor/blocking drugs
cymetydyna
start learning
cimetidine
famotydyna
start learning
famotidine
ranitidyna
start learning
ranitidine
komórka
start learning
cell
hamować inhibit/suppress
start learning
inhibit
redukcja
start learning
reduction
redukować
start learning
reduce
kwasowość
start learning
acidity
skutki uboczne
start learning
side effects
minimalne
start learning
minimal
dawka
start learning
dosage
wątroba
start learning
liver
problemy z wątrobą
start learning
liver problems
oemprazol
start learning
oemprazole
pantoprazol
start learning
pantoprazole
lanzoprazol
start learning
lansoprazole
produkcja
start learning
production
produkować
start learning
produce
enzym
start learning
enzyme
pompa żołądka
start learning
gastric pump
pompa protonowa
start learning
proton pump
regulować
start learning
regulate
środek hamujący
start learning
inhibitor
szybciej
start learning
faster
często
start learning
frequently
zgłaszać
start learning
reported
wysypka
start learning
rash
ból głowy
start learning
headache
pirenzepina
start learning
pirenzepine
cholinergiczny
start learning
cholinergic
muskarynowy
start learning
muscarinic
wyraźnie
start learning
markedly
żołądkowo/jelitowe
start learning
gastrointestinal
rzadko
start learning
rarely
ochronne
start learning
protective
chronić
start learning
protect
sukralfat
start learning
sucralfate
wybiórczo, selektywnie
start learning
selectively
związać
start learning
bind
wrzód
start learning
ulcer
pokrywać
start learning
coat
pepsyna(enzym trawienny)
start learning
pepsin
szkodliwe efekty adverse effects/unwanted effects/side effects
start learning
adverse effects
wykorzenienie
start learning
eradication
główny
start learning
primary
obecność
start learning
presence
zdiagnozować
start learning
diagnose
diagnoza
start learning
diagnosis
szacować
start learning
estimate
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
wrzód żołądka
start learning
gastrin ulcer
podstawa
start learning
based
ompeprazol
start learning
omeprazole
dodatkowo
start learning
plus
amoksycylina
start learning
amoxicillim
klarytromocyna
start learning
clarithromycin
zabić
start learning
kill
możliwe
start learning
possible
zapalenie okrężnicy
start learning
colitis
nawrót choroby
start learning
relapse
rodzaj
start learning
kind
związki
start learning
compounds
szkodliwy
start learning
adverse
zapobiegać
start learning
avoided
skuteczny
start learning
effective
droga
start learning
way
zapewnić
start learning
provide
działać
start learning
act
kombinacja/połączenie
start learning
combination
przeciwny
start learning
opposite
pozbyć się
start learning
rid
szkodliwy/niepożądany
start learning
adverse/unwanted
cel
start learning
aim/goal/purpose
pozbyć się
start learning
eradicate/get rid (of)
znacznie, wyraźnie
start learning
markedly/considerably
pomoc
start learning
aid/help
połączyć
start learning
bind/connect
nawrót
start learning
relapse/recurrence
przyjąć
start learning
take
wcierać
start learning
rub
rozpylać
start learning
spray
żuć
start learning
chew
aplikować
start learning
apply
kleić się
start learning
stick
utrzymywać
start learning
keep
kontynuować
start learning
continue
podmuch
start learning
puff
każdy
start learning
each
nozdrze
start learning
nostril
krem
start learning
cream
dotknięty obszar
start learning
affected area
skóra
start learning
skin
wieczór
start learning
evening
wszystkie
start learning
all
poza zasięgiem
start learning
out of reach
posiłek
start learning
meal
połykać
start learning
swallow
cały
start learning
whole
nawet
start learning
even
plaster
start learning
patch
ramię/ ręka
start learning
arm
maść
start learning
ointment
bolesne
start learning
painful
kolano
start learning
knee
dawka
start learning
dosage
pora snu
start learning
bedtime
senność
start learning
drowsiness
zmęczenie
start learning
tiredness
zawroty głowy
start learning
dizziness
umysłowy/psychiczny zamęt
start learning
mental confusion
zwłaszcza
start learning
especially
starszy
start learning
elderly
oba
start learning
both
równo
start learning
equally
skuteczny
start learning
effective
uśmierzyć
start learning
relieve
w czasie
start learning
within
tydzień
start learning
week
leczenie
start learning
healing
trwać
start learning
lasts
związki zobojętniające kwasy
start learning
antacids
inne
start learning
other
leki
start learning
drugs/medicines
wrzody trawienne
start learning
peptic ulcers
rosnąć
start learning
develop
soki trawienne
start learning
digestive juices
ochronny
start learning
protective
chronić/zabezpieczać
start learning
protect
śluzowy
start learning
mucous/mucosal
błona śluzowa
start learning
mucosa
nabłonek organu wewnętrznego/wyściółka
start learning
lining
żołądek
start learning
stomach
dwunastnica
start learning
duodenum
przyczyna
start learning
cause
jadna z przyczyn
start learning
one of the causes
tworzyć się
start learning
formation
zakażenie/infekcja
start learning
infection
bakteria
start learning
bacterium
bakterie
start learning
bacteria
cel aim/goal
start learning
aim
farmakologiczne leczenie
start learning
pharmacological treatment treatment/healing
neutralizować/zobojętniać
start learning
neutralize
kwas żołądkowy
start learning
gastric acid
zmniejszać
start learning
decrease
wydzielanie/wydzielina
start learning
secretion
błona śluzowa żołądka
start learning
gastrin mucosa
przypadek
start learning
case
odpowiedzialny
start learning
responsible
terapia
start learning
therapy
usunąć
start learning
eradicate
rodzaje, typy
start learning
types
przepisywać
start learning
prescribe
słabe zasady
start learning
weak bases
wodorotlenek magnezu
start learning
magnesium hydroxide
powszechnie
start learning
commonly
nazywać
start learning
called
zawiesina wodorotlenku magnezu
start learning
milk of magnesia
wodorotlenek glinu
start learning
aluminium hydroxide
węglan wapnia
start learning
calcium carbonate
redukować
start learning
reduce
ból
start learning
pain
pomoc
start learning
aid
leczyć/goić
start learning
heal
wrzód dwunastnicy
start learning
duodenal ulcer
obie
start learning
both
zatwardzenie/zaparcie
start learning
constipation
biegunka
start learning
diarrhoea
składniki
start learning
ingredients
dany
start learning
given
kombinacja
start learning
combination
zapobiegać
start learning
avoid
niepożądane działania
start learning
unwanted effects
leki przeciwwydzielnicze żołądka
start learning
gastric antisecretory drugs
blokowanie
start learning
bloking
blokować
start learning
block
ściana
start learning
wall
histamina
start learning
histamine
bloker receptorów
start learning
receptor blocker
inhibitor pompy protonowej (wodorowej)
start learning
proton pump inhibitor (PPI)
cholinergiczny receptor blokujący leki
start learning
cholinoreceptor/blocking drugs
cymetydyna
start learning
cimetidine
famotydyna
start learning
famotidine
ranitidyna
start learning
ranitidine
komórka
start learning
cell
hamować inhibit/suppress
start learning
inhibit
redukcja
start learning
reduce
reduction
start learning
redukować
kwasowość
start learning
acidity
skutki uboczne
start learning
side effects
minimalne
start learning
minimal
dawka
start learning
dosage
wątroba
start learning
liver
problemy z wątrobą
start learning
liver problems
oemprazol
start learning
oemprazole
pantoprazol
start learning
pantoprazole
lanzoprazol
start learning
lansoprazole
produkcja
start learning
production
produkować
start learning
produce
enzym
start learning
enzyme
pompa żołądka
start learning
gastric pump
pompa protonowa
start learning
proton pump
regulować
start learning
regulate
środek hamujący
start learning
inhibitor
szybciej
start learning
faster
często
start learning
frequently
zgłaszać
start learning
reported
wysypka
start learning
rash
ból głowy
start learning
headache
pirenzepina
start learning
pirenzepine
cholinergiczny
start learning
cholinergic
muskarynowy
start learning
muscarinic
wyraźnie
start learning
markedly
żołądkowo/jelitowe
start learning
gastrointestinal
rzadko
start learning
rarely
ochronne
start learning
protective
chronić
start learning
protect
sukralfat
start learning
sucralfate
wybiórczo, selektywnie
start learning
selectively
związać
start learning
bind
wrzód
start learning
ulcer
pokrywać
start learning
coat
pepsyna(enzym trawienny)
start learning
pepsin
szkodliwe efekty
start learning
adverse effects/unwanted effects/side effects
wykorzenienie
start learning
eradication
główny
start learning
primary
obecność
start learning
presence
zdiagnozować
start learning
diagnose
diagnoza
start learning
diagnosis
szacować
start learning
estimate
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
wrzód żołądka
start learning
gastrin ulcer
podstawa
start learning
based
ompeprazol
start learning
omeprazole
dodatkowo
start learning
plus
amoksycylina
start learning
amoxicillim
klarytromocyna
start learning
clarithromycin
zabić
start learning
kill
możliwe
start learning
possible
zapalenie okrężnicy
start learning
colitis
nawrót choroby
start learning
relapse
rodzaj
start learning
kind
związki
start learning
compounds
szkodliwy
start learning
adverse
zapobiegać
start learning
avoided
skuteczny
start learning
effective
droga
start learning
way
zapewnić
start learning
provide
działać
start learning
act
kombinacja/połączenie
start learning
combination
przeciwny
start learning
opposite
pozbyć się
start learning
rid
szkodliwy/niepożądany
start learning
adverse/unwanted
cel
start learning
aim/goal/purpose
pozbyć się
start learning
eradicate/get rid (of)
znacznie, wyraźnie
start learning
markedly/considerably
pomoc
start learning
aid/help
połączyć
start learning
bind/connect
nawrót
start learning
relapse/recurrence
przyjąć
start learning
take
wcierać
start learning
rub
rozpylać
start learning
spray
żuć
start learning
chew
aplikować
start learning
apply
kleić się
start learning
stick
utrzymywać
start learning
keep
kontynuować
start learning
continue
podmuch
start learning
puff
każdy
start learning
each
nozdrze
start learning
nostril
krem
start learning
cream
dotknięty obszar
start learning
affected area
skóra
start learning
skin
wieczór
start learning
evening
wszystkie
start learning
all
poza zasięgiem
start learning
out of reach
posiłek
start learning
meal
połykać
start learning
swallow
cały
start learning
whole
nawet
start learning
even
plaster
start learning
patch
ramię/ ręka
start learning
arm
maść
start learning
ointment
bolesne
start learning
painful
kolano
start learning
knee
dawka
start learning
dosage
pora snu
start learning
bedtime
senność
start learning
drowsiness
zmęczenie
start learning
tiredness
zawroty głowy
start learning
dizziness
umysłowy/psychiczny zamęt
start learning
mental confusion
zwłaszcza
start learning
especially
starszy
start learning
elderly
oba
start learning
both
równo
start learning
equally
skuteczny
start learning
effective
uśmierzyć
start learning
relieve
w czasie
start learning
within
leczenie
start learning
healing
trwać
start learning
lasts

You must sign in to write a comment