ped. sem. 1

 0    61 flashcards    mariesikorska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szwagier
start learning
brother-in-law, your wife's brother
teściowa
start learning
mother-in-law, your husband's mother
egzamin wstępny
start learning
entry test
wejście, wpis
start learning
entry
egzamin, aby sprawdzić czy jesteś wystarczająco dobry aby pójść na uniwersytet
start learning
an examination to see if you are good enough to go university
przedmioty w szkole
start learning
subjects
obszary wiedzy uczysz się w szkole
start learning
areas of knowledge you study at school
stopnie
start learning
grades
ilość listów które indykcja jak sobie poradziłaś na uniwersytecie, wyniki, ocena
start learning
a number of letter to symbolize how you have done in an exam
czerwone ceglane uniwersytety
start learning
red brick universities
instytucja nauczania zbudowana później niż Oxford
start learning
learning institution built later than Oxford
hierarchia
start learning
hierarchy
kolejność ważności
start learning
pecking order
najlepsze umysły w kraju
start learning
the best minds in the country
elita intelektualna
start learning
intellectual elite
dotacja, zasiełek, zapomoga
start learning
grant
pieniądze wydane przez państwo na pomoc dla np. edukacji
start learning
money given by the state to help for e.g. education
opłaty za studia, naukę
start learning
tuition fees
pieniądze płacisz za kurs uniwersytecki
start learning
money you pay for a university course
pracujesz przez drogę swoich studiów
start learning
working your way through college
płacić za twoją edukacje przez bycie zatrudnionym (prace) podczas studiów
start learning
paying for your education by being employed while you are studing
domy studenckie
start learning
student houses
domy kupione przez uniwersytet i wynajmowane swoim studentom
start learning
houses bought by the university and rented to their students
wynajmowane mieszkanie
start learning
rented accommodation
domy wynajmowane komukolwiek prywatnie
start learning
houses rented to anyone private
domy studenckie
start learning
halls of residence
wspólne, społeczne zakwaterowanie zbudowane przez uniwersytet
start learning
communal accommodation built by university
rok przerwy
start learning
gap year
roku pomiędzy szkołą i uniwersytetem, jeśli nie studiujesz
start learning
a year between school and university when you don't study
staż
start learning
work placement
tymczasowe stanowisko w firmie, w celu zdobycia doświadczenia pracy
start learning
a temporary position with a company to gain employment experience
program stypendialny
start learning
scholarship programme
pieniądze z prywatnej organizacji, aby pomóc w pokryciu kosztów nauki
start learning
money from a private organisation to help with the cost of study
praktyki w terenie
start learning
field trip
studiować czesto poza klasą żeby zebrać wyniki lub próbki
start learning
study away from the classroom after to collect data or samples
seminarium
start learning
tutorial
małe zajęcia grupowe na bazie dyskusji na dany temat czy problem
start learning
small group lesson based on discussing an area or problem
wykład
start learning
lecture
lekcja w postaci formalnego przemówieniu za pomocą notatek i pomocy wizualnych
start learning
lesson in the form of a formal speech using notes and visual aids
dysertacja –praca naukowa w celu uzyskania stopnia naukowego, rozprawa.
start learning
dissertation.
długie, uporządkowane pismo badane na dany temat z dużym detalem
start learning
a long, structured piece of writing exploring a subject in detail
egzaminy końcowe
start learning
finals
egzaminy na zakończenie kursu
start learning
examinations at the end of a course
zaliczenie
start learning
continuous assessment
część oceny pracy podczas kursu
start learning
evaluation pieces of work during the course
stowarzyszenia i spółki
start learning
clubs and society
organizacje prowadzone przez i dla studentów do rozwijania różnych zainteresowań
start learning
organizations run by and for students to develop different interests
bar studencki
start learning
student union bar
miejsce dla studentów na drinka
start learning
a place for students to have a drink
bractwo
start learning
fraternities and sororities
organizacja członkowska studentów w USA
start learning
student membership organisation in the USA
test predyspozycji
start learning
aptitudes test
egzamin, aby zobaczyć, jaki rodzaj pracy będzie dla ciebie
start learning
exam to see what kind of jobs would suit you
magister
start learning
masters
wyższe kwalifikacje zyskał po stopniu, biorąc jeden lub dwa lata
start learning
university qualification gained after a degree taking one or two years
doktorat
start learning
doctorate
najwyższe kwalifikacje wyższe po magistrze biorąc cztery lub więcej lat badań
start learning
highest university qualification after a masters taking four or more years of research
stopień naukowy
start learning
degree
pierwsze kwalifikacje wyższe pojawić po 3 lub więcej lat studiów
start learning
the first university qualification you receive after 3 or more years of study
targi pracy
start learning
recruitment fairs
duży targ, gdzie pracodawcy starają się uczniów zainteresowanie pracą za to
start learning
large market place where employers try to interest students in working for then

You must sign in to write a comment