paweł 6th Feb 2014

 0    76 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nie przestawaj powtarzać
start learning
keep revising
powtórzenie (do egzaminu)
start learning
revision
oglądać telewizję
start learning
to watch TV, to watch telly
codziennie
start learning
every day
jutro
start learning
tomorrow, tmrw
w zeszłym tygodniu
start learning
last week
w zeszłym miesiącu
start learning
last month
w miniony poniedziałek
start learning
last Monday
gdzie jesteś?
start learning
where are you?
skąd ona jest?
start learning
where is she FROM?
Nie, nie jestem.
start learning
No, I'm not.
jeszcze nie
start learning
not yet
też, również
start learning
also
pierwszy
start learning
the first, 1st
drugi
start learning
the second, 2nd
trzeci
start learning
the third, 3rd
skrót
start learning
abbreviation
czwarty
start learning
the fourth, 4th
piąty
start learning
fifth
ulubiony
start learning
favourite (BrE)/favorite (AmE)
na przykład
start learning
for example = e.g.
która jest godzina?
start learning
What time is it?
zjedzmy to
start learning
let's eat it.
zróbmy to
start learning
let's do it
zacznijmy
start learning
let's start
idźmy
start learning
let's go
skończmy
start learning
let's finish
to jest łatwe
start learning
this is easy
to jest łatwe
start learning
it's a piece of cake
ciasto
start learning
cake
kawałek ciasta
start learning
a piece of cake
kawałek pizzy
start learning
a piece of pizza
czy jesteś w domu?
start learning
are you at home?
czy ona jest w szkole?
start learning
Is she at school?
ona jest lekarzem.
start learning
She is a doctor.
w piątki oglądam telewizję.
start learning
I watch TV on Fridays.
czas gramatyczny
start learning
tense
Jaki to czas (gramatyczny)?
start learning
What tense is it?
zawsze
start learning
always
od czasu do czasu
start learning
from time to time
raz w tygodniu
start learning
once a week
cztery razy w miesiącu
start learning
four times a month
dzisięć razy w roku
start learning
ten times a year
raz w roku
start learning
once a year
dwa razy w miesiącu
start learning
twice a month
trzy razy w tygodniu
start learning
three times a week
Mam psa.
start learning
I have got a dog = I have a dog
gotować
start learning
to cook
grać
start learning
to play
Codziennie marnuję czas.
start learning
Every day I waste my time.
marnować czas
start learning
to waste time
pieniądze
start learning
money
marnować pieniądze
start learning
to waste money
Codziennie chodzę do szkoły.
start learning
Every day I go to school.
Codziennie mój brat chodzi do szkoły.
start learning
Every day my brother goES to school.
budzić się
start learning
to wake up
wstawać z łóżka
start learning
to get up
codziennie mój tata wstaje o 8
start learning
every day my dad gets up at 8
Myję zęby trzy razy dziennie.
start learning
I clean my teeth three times a day.
ząb, zęby
start learning
tooth, teeth
Ona myje zęby cztery razy dziennie.
start learning
She cleanS her teeth four times a day.
rzadki
start learning
rarely
Zawsze wstaję o siódmej.
start learning
I always get up at 7.
Nigdy nie wstaję o siódmej.
start learning
I never get up at 7.
Ona nigdy nie wstaje o dzesiątej.
start learning
She never gets up at 10.
Ja jestem zawsze zmęczony.
start learning
I'm always tired.
Ona jest zawsze szczęśliwa.
start learning
She is always happy.
Jesteśmy rzadko wykończeni.
start learning
We are rarely exhausted.
Nielubię czekolady.
start learning
I don't like chocolate.
Ona nie lubi psów.
start learning
She doesn't like dogs.
Oni nie chodza do szkoły.
start learning
They don't go to school.
Czy lubisz koty?
start learning
Do you like cats?
Kiedy masz angielski?
start learning
When do you have English?
Kiedy ona ma niemiecki?
start learning
When does she HAVE German?
Naucz się tego na pamięć.
start learning
Learn it by heart.
powodzenia!
start learning
good luck!

You must sign in to write a comment