Part 02/05

 0    85 flashcards    agapawels
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
porzucać coś
start learning
to abandon sth
przyznawać się do czegoś
start learning
to admit sth
przyjmować coś
start learning
to adopt sth
ogłaszać coś
start learning
to announce sth
pojawiać się
start learning
to appear
podchodzić do kogoś
start learning
to approach sb
uczęszczać do/na coś
start learning
to attend sth
ubiegać się
start learning
to audition for sth
unikać czegoś
start learning
to avoid sth
wypędzać, wygnać coś/kogoś
start learning
to banish sth/sb
być świadomym czegoś
start learning
to be aware of sth
znać coś
start learning
to be familiar with sth
być z kimś w rozłące
start learning
to be separated from sb
mieć coś zrobić
start learning
to be set to do sth
mieć coś zrobić
start learning
to be supposed to do sth
świadczyć o czymś
start learning
to bear testament to sth
szczycić się czymś
start learning
to boast sth
nadawać czemuś rozpędu
start learning
to boost sth
kłaniać się przed kimś
start learning
to bow to sb
rujnować kogoś
start learning
to break the bank
uderzać kogoś po kieszeni
start learning
to burn a hole in one’s pocket
omijać coś
start learning
to bypass sth
pojmować kogoś
start learning
to capture sb
kontynuować
start learning
to carry on
twierdzić, że...
start learning
to claim that...
ścierać się
start learning
to clash
powstawać
start learning
to come into existence
rozważać coś
start learning
to consider sth
składać się z czegoś
start learning
to consist of sth
pochłaniać coś
start learning
to consume sth
kwestionować,
start learning
to contest sb
koronować kogoś
start learning
to crown sb
wpadać gdzieś jak strzała
start learning
to dart in
pochodzić z X
start learning
to date from X
głosić, że...
start learning
to decree that...
przedstawiać coś
start learning
to depict sth
odsuwać kogoś (od władzy)
start learning
to depose sb
określać coś
start learning
to determine sth
różnić się
start learning
to differ
przygasać
start learning
to dim
reżyserować coś
start learning
to direct sth
spotykać kogoś
start learning
to encounter sb
w końcu lądować w X
start learning
to end up in X
korzystać z czegoś,
start learning
to enjoy sth
wkraczać w coś
start learning
to enter sth
zakładać coś
start learning
to establish sth
zmieniać się, ewoluować
start learning
to evolve
żywić się czymś
start learning
to feed on sth
pasować do czegoś
start learning
to fit with sth
skupiać się na czymś
start learning
to focus on sth
spoglądać na coś
start learning
to gaze at sth
poruszać się po X
start learning
to get around X
wymigiwać
start learning
to get away from sth
mierzyć się z czymś
start learning
to get to grips with sth
poddawać się
start learning
to give up
przechodzić przez coś
start learning
to go through sth
łapać, chwytać coś
start learning
to grab sth
przyozdabiać coś
start learning
to grace sth
strzec kogoś
start learning
to guard sb
gościć coś
start learning
to host sth
mieścić coś
start learning
to house sth
polować
start learning
to hunt
włączać coś
start learning
to incorporate sth
zarażać coś
start learning
to infect sth
wpływać na coś
start learning
to influence sth
badać coś
start learning
to investigate sth
trzymać
start learning
to keep away from sth
oznaczać, określać kogoś/coś
start learning
to label sb/sth
organizować coś
start learning
to lay on sth
prowadzić do czegoś
start learning
to lead to sth
lewitować
start learning
to levitate
wypatrywać czegoś
start learning
to look out for sth
przeglądać coś
start learning
to look through sth
przegrywać z kimś
start learning
to lose out to sb
wabić kogoś
start learning
to lure sb
utrzymywać coś
start learning
to maintain sth
udawać się coś zrobić
start learning
to manage to do sth
pozostawiać coś, porzucać coś
start learning
to maroon sth
zachwycać się czymś
start learning
to marvel at sth
wspominać coś
start learning
to mention sth
mieszać się z czymś
start learning
to mingle with sth
nazywać,
start learning
to nickname sth/sb
zauważać coś
start learning
to notice sth
przechytrzać kogoś
start learning
to outsmart sb
z/dominować
start learning
to overtake sth

You must sign in to write a comment