Państwo i społeczeństwo longman rozszerzony 2016 12 unit

 0    97 flashcards    roszag
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
siedziba główna
start learning
Headquarters
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
władza ustawodawcza
start learning
Legislature
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
rządzić krajem
start learning
administer the country
władza wykonawcza
start learning
executive
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
premier
start learning
prime minister
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
władza sądownicza
start learning
judiciary
obywatel
start learning
citizen
łapówka
start learning
bribe
nędza
start learning
destitution
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
zgromadzenie
start learning
assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
sumienie
start learning
conscience
zbierać się
start learning
gather
ograniczenia
start learning
restrictions
majątek
start learning
wealth
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
karta praw
start learning
the Bill of Rights
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate someone's rights
defraudacja
start learning
embezzlement
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudices
wyeksmitować
start learning
evict
bezkarność
start learning
impunity
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
poufny
start learning
confidential
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zatuszować coś
start learning
cover something up
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opini publicznej
start learning
opinion poll
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
podaż i popyt
start learning
supply and demand
związek zawodowy
start learning
trade union
zamach
start learning
assassination
ofiara
start learning
casualty
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold someone hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
napaść uliczna
start learning
mugging
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon off money
oskarżyć kogoś o
start learning
accuse sb of sth
odwoływać się od (wyroku skazującego)
start learning
appeal against
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release someone on bail
nakaz rewizji
start learning
search warrant
odsiedzieć karę więzienia, pozbawienia wolności - potocznie)
start learning
serve a prison sentence
skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentenced to (penalty) for the (crime)
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
suspect
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutować
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
take the floor
złożyć rezygnację
start learning
step down
poddać się
start learning
give in
spowodować
start learning
bring about
zerwać (rozmowy / negocjacje)
start learning
break off (talks / negotiations)
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
przyznać się do winy
start learning
plead guilty
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
uwięzić
start learning
imprison
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold someone in custody
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
skazany
start learning
convict
prace społeczne
start learning
community service
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
an arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa
start learning
attempted murder
zażądać okupu
start learning
demand ransom
wyważyć okno
start learning
force a window
podrobić
start learning
forge
porwanie
start learning
hijacking
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
wydatki
start learning
expenditure
spadek, schyłek koniunktury
start learning
downturn
wybuch wojny
start learning
outbreak of war
traktat
start learning
treaty

You must sign in to write a comment