Państwo i społeczeństwo

 0    105 flashcards    metiu767
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podziwiać
start learning
admire
apatyczny
start learning
apathetic
tło, kontekst
start learning
background
transparent
start learning
banner
projekt ustawy
start learning
bill
blokować
start learning
blockade
bojkotować
start learning
boycott
kandydat
start learning
candidate
znana osoba, celebryta
start learning
celebrity
koncert charytatywny
start learning
charity concert
koalicja
start learning
coalition
przemoc w sieci
start learning
cyber-bullying
pokonany
start learning
defeated
demokracja
start learning
democracy
demonstracja
start learning
demonstration
pogardzać
start learning
despise
rozczarowanie
start learning
disillusionment
zakłócać
start learning
disrupt
obowiązek
start learning
duty
umożliwiać
start learning
enable
zazdrościć
start learning
envy
czynnik
start learning
factor
informacja zwrotna
start learning
feedback
w pełni
start learning
fully
wybory parlamentarne
start learning
general election
złudzenie
start learning
illusion
wskazywać
start learning
indicate
obojętność
start learning
indifference
przemyślana decyzja
start learning
informed decision
kwestia
start learning
issue
brak
start learning
lack
środek, medium
start learning
medium
obowiązkowy
start learning
obligatory
okupacja
start learning
occupation
obrażać kogoś
start learning
offend
opozycja
start learning
opposition
partnerstwo
start learning
partnership
przejść (o ustawie)
start learning
pass
okres
start learning
period
kordon pikietujących
start learning
picket line
transparent, plakat
start learning
placard
bezcelowy
start learning
pointless
polityka (czegoś), strategia polityczna
start learning
policy
sondaż
start learning
poll
głosowanie drogą pocztową
start learning
postal vote
prezydencki
start learning
presidential
odsetek
start learning
proportion
marsz protestacyjny
start learning
protest march
wiec
start learning
rally
zaangażować ponownie
start learning
re-engage
rafineria
start learning
refinery
szanować
start learning
respect
prawo
start learning
right
głosowanie tajne
start learning
secret ballot
posiedzenie (parlamentu)
start learning
session
specjaliści od PR
start learning
spin doctors
prosty, zwyczajny
start learning
straightforward
wspierać kogoś
start learning
support
dający do myślenia
start learning
thought-provoking
ciężki
start learning
tough
przedsięwzięcie
start learning
venture
głosować
start learning
vote
szeroki, różnorodny
start learning
wide-ranging
skierowany do
start learning
aimed at
oddawać głos
start learning
cast a vote
zmieniać kurs
start learning
change tack
wpadać na pomysł, zaproponować
start learning
come up with, think of, invent
dyktować komuś
start learning
dictate to
zacięty sprzeciw wobec
start learning
fierce opposition to
skupiać się na
start learning
focus on
z góry przesądzone
start learning
foregone conclusion
zawrzeć sojusz
start learning
form an alliance
źle coś zrozumieć
start learning
get it wrong
robić dalej, kontynuować
start learning
get on with, continue
bądź realistą!
start learning
get real!
docierać do kogoś (z informacją)
start learning
docierać do kogoś (z informacją) in English
get through to
zgadzać się z
start learning
go along with, agree with, share sb opinion on
strajkować
start learning
go on strike
zwiększać się
start learning
go up, increase
przeprowadzać debatę polityczną
start learning
hold a political debate
przeprowadzać wybory
start learning
hold an election
rozumiem, do czego zmierzasz
start learning
I can see what you're getting at
nie rozumiem
start learning
I don't get it
nawiązać kontakt z, komunikować się z
start learning
interact with
być na bieżąco z
start learning
keep up-to-date with, keep up with
rozpoczynać kampanię reklamową
start learning
launch an advertising campaign
przegrywać wybory
start learning
lose an election
stracić kontakt
start learning
lose touch
podejmować decyzję
start learning
make a decision
wygłaszać przemówienie
start learning
make a speech
nie robić różnicy
start learning
make no difference
trzeba się (jakimś problemem) zająć
start learning
needs to be addressed
opublikować coś w internecie
start learning
post something online
wytrzymywać, znosić
start learning
put up with, tolerate
radykalne podejście do
start learning
radical approach to
pogłoski
start learning
rumours
prowadzony przez
start learning
run by
podpisywać petycję
start learning
sign a petition
kandydować do parlamentu
start learning
stand for parliament
popierać, stawać w obronie
start learning
stand up for, support, take action
to wygórowane żądania
start learning
that's asking a lot
przybywać
start learning
turn out
sprzeciwiam się temu, że
start learning
what I object to is
organizować koncert charytatywny
start learning
organise charity concert
brać udział w demonstracji
start learning
take part in a demonstration

You must sign in to write a comment