Państwo i społeczeństwo

 0    194 flashcards    katherineoo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ambasador
start learning
an ambassador
władza lokalna
start learning
local authorities
głosować
start learning
vote
karta do głosowania
start learning
ballot
urna wyborcza
start learning
ballot-box
kandydat
start learning
candidate
okręg wyborczy
start learning
constituency
kampania wyborcza
start learning
election campaign
ambasada
start learning
embassy
ojczyzna
start learning
homeland
dziedziczyć tron
start learning
inherit the throne
burmistrz
start learning
Mayor
monarcha
start learning
monarch
poseł
start learning
MP a Member of Parliament
Narodowy hymn flaga
start learning
National anthem flag
partia Demokratyczna /liberalna/ ludowa /lewicowa /prawicowa
start learning
Democratic / Liberal / people's/ Left-wing/ Right-wing
polityk
start learning
politician
polityka
start learning
politics
premier
start learning
prime minister
panować
start learning
rule
kandydować na prezydenta
start learning
run for president
mandaty wyborcze
start learning
seats in Parliament
opozycyjny gabinet cieni
start learning
shadow cabinet
marszałek sejmu
start learning
the speaker of the Parliament
kandydować do parlamentu
start learning
stand for parliament
frekwencja wyborcza
start learning
turnout
wyborca
start learning
voter
bitwa
start learning
a battle
granica
start learning
border
bronić
start learning
defend
pojedynek
start learning
duel
wróg
start learning
enemy
akcja uliczna zainicjowane przez internautów
start learning
flash mobbing
rycerz
start learning
knight
Marsz pokojowy/ protestacyjny
start learning
peace/ protest march
protestujący
start learning
protesters
zamieszki
start learning
riots
tarcza
start learning
shield
broń rakietowa
start learning
rocket arms
żołnierz
start learning
soldier
miecz
start learning
sword
czołg/ pojazd opancerzony
start learning
tank / armoured car
wioska namiotowa
start learning
tent village
powstanie
start learning
uprising
broń atomowa
start learning
nuclear weapons
mundur
start learning
uniform
uzbrojony
start learning
armed
wyzwisko obelgi
start learning
abuse
podpalenie
start learning
arson
zamach
start learning
assassination
złodziej torebki
start learning
bag snatcher
pobić
start learning
beat up
szantażować
start learning
blackmail
włamać się do samochodu
start learning
break into a car
łapówka
start learning
bribe
przekupstwo
start learning
bribery
zastraszać
start learning
bully
włamać się
start learning
burgle
popełnić przestępstwo/ wykroczenie
start learning
commit a crime / an offence
handel narkotykami
start learning
drug dealing/ trafficking
jazda po pijanemu
start learning
drink-driving
chuligaństwo
start learning
hooliganism
zmusić kogoś do żebrania
start learning
force sb into begging
fałszować
start learning
forge
fałszerstwo
start learning
forgery
oszustwo
start learning
fraud
haker
start learning
hacker
porwać
start learning
hijack
zabójstwo
start learning
homicide = murder
zakładnik
start learning
hostage
handel ludźmi
start learning
human trafficking
poniżać upokarzać
start learning
humiliate
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
porwać człowieka
start learning
kidnap
wyciek
start learning
leak
napaść
start learning
mug
człowiek Wyjęty spod prawa
start learning
Outlaw
zapłacić okup
start learning
pay a ransom
wyłudzenie danych
start learning
phishing
piractwo
start learning
piracy
gwałt
start learning
rape
obrabować
start learning
rob
rabunek
start learning
robbery
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
samobójstwo
start learning
suicide
przemycać
start learning
smuggle
przekroczenie prędkości
start learning
speeding
nękanie SMS ami
start learning
stalking
wyłudzić
start learning
swindle
kradzież
start learning
theft
zastraszyć
start learning
threaten
wandalizm
start learning
vandalism
podglądanie
start learning
voyeurism
przemoc
start learning
violence
totalny agresywny pełen przemocy
start learning
violent
oskarżyć kogoś
start learning
accuse sb of
oskarżony
start learning
accused
analizować próbki krwi
start learning
analyse Blood samples
adwokat
start learning
barrister
miejsce przestępstwa
start learning
crime scene
materiał dowodowy
start learning
evidence
naoczny świadek
start learning
eye witness
odciski palców
start learning
fingerprints
medycyna sądowa
start learning
forensic medicine/ scientist
kajdanki
start learning
handcuffs
informator
start learning
informant
przesłuchiwać kogoś
start learning
interrogate someone
prowadzi dochodzenie
start learning
investigates
śledztwo
start learning
investigation
prawnik
start learning
lawyer
ścigać
start learning
pursue/ chase sb
więzienie
start learning
prison/ jail
więzień
start learning
prisoner
przesłuchiwać kogoś
start learning
question sb
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
Pies policyjny
start learning
sniffer dog
donosić na kogoś
start learning
snitch on sb
jednostka policji do zadań specjalnych
start learning
special response unit
podejrzewać
start learning
suspect
mandat za parkowanie
start learning
ticket parking
ślady
start learning
traces
ogłosić wyrok
start learning
announce a verdict
kara śmierci
start learning
capital punishment
prace społeczne zarządzone przez sąd
start learning
community service
skazana
start learning
convict
obrona
start learning
defence
grzywna
start learning
fine
kara więzienia
start learning
imprisonment
niewinny
start learning
innocent
dożywocie
start learning
life sentence
uznać winnym /niewinnym
start learning
plead guilty /not guilty
oskarżenie
start learning
prosecution
prokurator
start learning
prosecutor
dowód
start learning
proof
udowodnić
start learning
prove
pozwać
start learning
sue
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
ochrona osobista
start learning
bodyguard
kamizelka kuloodporna
start learning
bulletproof vest
alarm przeciwwłamaniowy
start learning
burglar alarm
pies stróżujący
start learning
guard dog
agencja ochrony
start learning
security agency
kurs samoobrony
start learning
self-defense course
gaz łzawiący
start learning
tear gas
świadomość równości
start learning
awareness of equality
akcja dobroczynna
start learning
charity event
zbierać datki
start learning
collect donations
być wolontariuszem
start learning
do some voluntary work
dać datek
start learning
donate
sprzyjać
start learning
foster
założyć organizację
start learning
set up an organisation
bezdomni
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
łamać prawa człowieka
start learning
infringe human rights
brak Wolności sumienia /wyznania/ słowa
start learning
lack Freedom of conscience/religion/ speech
zaniedbywać dzieci
start learning
neglect of children
przeludnienie
start learning
overpopulation
bieda
start learning
poverty
chronić ludzką godność
start learning
protect human dignity
zapewnić pomoc /pracę
start learning
provide help / jobs
uprzedzenia rasowe
start learning
racial prejudice
zbierać pieniądze
start learning
raise money
uchodźca
start learning
refugee
ankietowany
start learning
respondent
Uciekinier
start learning
runaway
niewolnictwo
start learning
slavery
nietolerancja
start learning
intolerance
związek zawodowy
start learning
trade union
bezrobocie
start learning
unemployment
bezbronny
start learning
vulnerable
pośrednik handlowy
start learning
broker
wspomagać
start learning
contribute to
kryzys
start learning
crisis
popyt
start learning
demand
rozwój gospodarczy
start learning
economic development
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
zatrudnienie
start learning
employment
założyć przedsiębiorstwo
start learning
establish/start a business
kurs wymiany walut
start learning
currency exchange rate
wolny rynek
start learning
free market
zbankrutować
start learning
go bankrupt
stopa procentowa
start learning
interest rate
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited company
strata
start learning
loss
zysk
start learning
profit
dobra koniunktura
start learning
prosperity
udziałowiec
start learning
stockholder
kupić sprzedać udziały
start learning
buy sell shares
przedsiębiorstwo państwowe
start learning
state-owned enterprise
przedsiębiorstwo państwowe
start learning
state-owned company
Giełda Papierów Wartościowych
start learning
Stock Exchange
dotacja z Unii Europejskiej
start learning
subsidy from the European Union
podaż
start learning
supply

You must sign in to write a comment