państwo i społeczeństwo

 0    69 flashcards    badolcie
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mandat za złe parkowanie
start learning
a parking ticket
ślady
start learning
traces
poszkodowany
start learning
victim
świadek naoczny
start learning
eyewitness
ogłosić wyrok
start learning
announce verdict
kara śmierci
start learning
capital punishment
prace społeczne
start learning
community service
obrona
start learning
defence
grzywna
start learning
fine
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
a judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
dożywocie
start learning
life sentence
uznać winnym/niewinnym
start learning
plead guilty / not guilty
więzienie
start learning
a prison
więzień
start learning
prisoner
dowód
start learning
proof
prokurator
start learning
prosecutor
udowodnić
start learning
to prove
skazać, wyrok
start learning
sentence
podejrzewać, podejrzany
start learning
suspect
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
proces
start learning
a trial
obrońca
start learning
upstander
ochrona osobista
start learning
bodyguard
kamizelka kuloodporna
start learning
bulletproof
alarm przeciwlamaniowy
start learning
burglar alarm
pies stróż
start learning
dog guard
mieć oczy szeroko otwarte
start learning
keep one's eyes open
agencja ochrony
start learning
security agency
kurs samoobrony
start learning
self-defense course
gaz łzawiący
start learning
tear gas
korzystac z
start learning
benefit from
impreza dobroczynna
start learning
charity event
zbierać datki
start learning
collect donations
być wolontariuszem
start learning
do some voluntary work
dawać datek
start learning
donate
założyć organizację
start learning
set up an organisation
popierać
start learning
give support to
wspomóc
start learning
help sth to happen
bezdomni
start learning
homeless
prawa człowieka
start learning
human rights
brak wolności wyznania/słowa
start learning
lack of freedom of religion / speech
możliwość
start learning
possibility
przeludnienie
start learning
overpopulation
koszulka reklamująca poparcie dla sprawy
start learning
pledge-shirt
bieda
start learning
poverty
zapewnić pomoc/miejsce pracy
start learning
provide help / jobs
zbierać pieniądze
start learning
raise money
niewolnictwo
start learning
slavery
wykorzystać okazję
start learning
take advantage of
nietolerancja
start learning
intolerance
związek zawodowy
start learning
a trade union
bezrobocie
start learning
unemployment
bezbronny
start learning
vulnerable
kryzys
start learning
crisis
popyt
start learning
demand
rozwój gospodarczy
start learning
economic development
zatrudnienie
start learning
employment
wolny rynek
start learning
free market
zbankrutować
start learning
go bankrupt
strata
start learning
loss
zysk
start learning
profit
udziałowiec
start learning
shareholder
kupić/sprzedać udziały
start learning
buy / sell shares
założyć przedsiębiorstwo
start learning
start a business
dotacja z UE
start learning
subsidy from the EU
podaż
start learning
supply
dane podatkowe
start learning
data tax

You must sign in to write a comment