Państwo i społeczeństwo cz.2

 0    77 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
postawienie w stan oskarżenia
start learning
impeachment
politywa wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybrać ponownie
start learning
re-elect
reelekcja
start learning
re-election
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
sektor korporacyjny
start learning
corporate sector
spaść, zmniejszyć się o 50%
start learning
fall by 50%
spadek
start learning
fall
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
spadek, schyłek koniunktury
start learning
downturn
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
uzdrowienie gospodarki
start learning
economic recovery
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędzać, oszczędnie gospodarować
start learning
economise
ekonomista
start learning
economist
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finansowanie
start learning
funding
PKB
start learning
Gross Domestic Product
zbankrutować
start learning
go bankrupt
import
start learning
import
dochód
start learning
income
wzrost
start learning
increase
wzrosnąć, zwiększyć się o 50%
start learning
increase by 50%
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
strata
start learning
loss
sektor prywatny / publiczny
start learning
private / public sector
zysk
start learning
profit
dług publiczny
start learning
public debt
wydatki publiczne
start learning
public spending
recesja
start learning
recession
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
podaż i popyt
start learning
supply and demand
podatek
start learning
tax
Wielki Kryzys
start learning
The Great Depression
związek zawodowy
start learning
trade union
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
zamach
start learning
assassination
dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb
ofiara
start learning
casualty
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
obrona
start learning
defence
wybuch wojny
start learning
outbreak of war
traktat pokojowy
start learning
peace treaty
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa / włamania
start learning
attempted murder / burglary
szantażować, szantaż
start learning
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of piece
prześladowanie
start learning
bullying
prześladować; prześladowca
start learning
bully
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prześladowanie w internecie
start learning
cyberbullying
zażądać okupu
start learning
demand ransom
sfałszować
start learning
falsify
wyważyć okno / drzwi
start learning
force a window / a door
fałszerstwo, falsyfikat
start learning
forgery
podrobić
start learning
forge
oszustwo; oszust
start learning
fraud
porwanie
start learning
hijacking
porwać
start learning
hijack

You must sign in to write a comment