nz 8640 06.11

 0    8 flashcards    Janusz1992
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fluctuation
Their stocks have had a fluctuation in prices recently.
start learning
rzeczownik wahanie np ceny ilości
W ostatnim czasie ich akcje miały fluktuację cen.)
flare
I saw a flare behind the hill.
start learning
rzeczownik błysk zaczerwienie skóry
Widziałem błysk za wzgórzem.
retaliation
There's a difference between terrorism and a justifiable act of retaliation
start learning
odwet zemsta
Jest różnica pomiędzy terroryzmem a uzasadnionym odwetem.)
tasty
start learning
przymiotnik smaczny
con
start learning
czasownik, okantować pilnie studiować
devour
We are rapidly devouring the natural resources of the planet.
start learning
czasownik pożerać chłonąć np wiedzę zużywać
W szybkim tempie zużywamy zasoby naturalne naszej planety.)
hefty
start learning
przymiotnik masywny ciężki
parasite
start learning
rzeczownik, pasożyt darmozjad

You must sign in to write a comment