New matura success upper intermediate unit 2

5  1    159 flashcards    wioleciulka1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
according to
start learning
według
achieve
start learning
osiągnąć
actions speak louder than words
start learning
czyny mówią głośniej niż słowa
advanced
start learning
zaawansowany
anger
start learning
gniew
angle
start learning
kąt nachylenia
anti-government
start learning
antyrządowy
antisocial
start learning
aspołeczny
apparent
start learning
oczywisty
application
start learning
program komputerowy
at the discretion of sb
start learning
według czyjegoś uznania
attitude
start learning
nastawienie
authority
start learning
autorytet
available
start learning
dostępny
bank card
start learning
karta bankowa
be good with your hands
start learning
mieć zręczne ręce
body language
start learning
język ciała
body of evidence
start learning
materiał dowodowy
box office
start learning
kasa biletowa
brave
start learning
odważny
clarification
start learning
wyjaśnienie
clue
start learning
wskazówka
come across as
start learning
wydać się, sprawić wrażenie
compared to
start learning
w porównaniu do
conduct
start learning
przeprowadzić
confidence
start learning
pewność siebie
constantly
start learning
stale
convey
start learning
przekazać
criticise for
start learning
krytykować za
deep (voice)
start learning
niski
dependent
start learning
zależny
disapproval
start learning
dezaprobata
dishonest
start learning
nieuczciwy
dissatisfied
start learning
niezadowolony
distinction
start learning
różnica
dominant
start learning
dominujący
enthusiastic
start learning
entuzjastyczny
equality
start learning
równość
ex-boss
start learning
były szef
ex-president
start learning
były prezydent
exaggerate
start learning
przesadzać
expectations
start learning
oczekiwania
extrovert
start learning
ekstrawertyczny
eye contact
start learning
kontakt wzrokowy
eyes wide open
start learning
oczy szeroko otwarte
face to face
start learning
twarzą w twarz
facial expression
start learning
wyraz twarzy
fake
start learning
udawać
female
start learning
samica
fiction
start learning
literatura piękna
flow of the conversation
start learning
przebieg rozmowy
foolishness
start learning
głupota
frown
start learning
zmarszczenie brwi
gesture
start learning
dest
get across
start learning
przekazać
give away
start learning
zdradzić
give out
start learning
wydawać z siebie
give the lie to sth
start learning
zadawać czemuś kłam
globally
start learning
globalnie
goal
start learning
cel
high-pitched
start learning
wysoki
hollow
start learning
pusty
illogical
start learning
nielogiczny
in a good light
start learning
w dobrym świetle
in good voice
start learning
przy głosie
in terms of sth
start learning
pod względem czegoś
incur
start learning
wywołać
indicate
start learning
wskazywać na
indicative of
start learning
wskazujący na
inefficient
start learning
nieefektywny
insincerity
start learning
nieszczerość
intense
start learning
intensywny
intimidated
start learning
onieśmielony
intimidating
start learning
budzący strach
involved
start learning
zainteresowany
irrational
start learning
irracjonalny
irritated
start learning
zirytowany
irritating
start learning
irytujący
lack
start learning
brak
lack of interest in sth
start learning
brak zainteresowania czymś
lean
start learning
nachylać się
low-pitched
start learning
niski (głos)
male
start learning
samiec
minority
start learning
mniejszość
mishear
start learning
nie dosłyszeć
misinterpet
start learning
błędnie interpretować
misquote
start learning
błędnie cytować
misspell
start learning
źle napisać
misunderstand
start learning
źle zrozumieć
mock
start learning
próbny egzamin
my name will be mud
start learning
podpadnę
narrowed eyes
start learning
zmrużone oczy
non-alcoholic
start learning
bezalkoholowy
non-fiction
start learning
literatura faktu
non-resident
start learning
osoba z zewnątrz
nonexistent
start learning
nieistniejący
nonverbal communication
start learning
komunikacja niewerbalna
numerous
start learning
liczny
obscured
start learning
zasłonięty
outnumber
start learning
przewyższyć liczebnie
outplay
start learning
zagrać lepiej niż
outrace
start learning
wyprzedzić
outsell
start learning
sprzedać więcej niż
outwardly
start learning
na zewnątrz
overcooked
start learning
rozgotowany
overdue
start learning
nie zwrócony w terminie
oversleep
start learning
zaspać
overworked
start learning
przepracowany
palm
start learning
dłoń
pay attention
start learning
uważać
pillar
start learning
kolumna
pitch
start learning
ton
point of view
start learning
punkt widzenia
prediction
start learning
przepowiednia
proof
start learning
dowód
pushy
start learning
arogancki
raised eyebrows
start learning
uniesione brwi
rapid
start learning
szybki
rattle sb's cage
start learning
drażnić, prowokować
recall
start learning
przywołać
reduced in price
start learning
przeceniony
reinstall
start learning
przeinstalować
remarry
start learning
ożenić wyjść za mąż ponownie
respected
start learning
szanowany
responsible
start learning
odpowiedzialny
retake
start learning
powtórzyć egzamin
return
start learning
zwrot
rewrite
start learning
przepisać
sat-nav
start learning
nawigacja satelitarna
sighing
start learning
wzdychanie
signal
start learning
sygnał
sleeping tablet
start learning
tabletka nasenna
spell-checker
start learning
słownik ortograficzny
staff
start learning
personel
standby ticket
start learning
wejściówka
strike up
start learning
zacząć
survey
start learning
sondaż
terminate
start learning
zakończyć
thumb
start learning
kciuk
toad-in-the-hole
start learning
kiełbaski zapiekane w cieście
tongue
start learning
język
topic
start learning
temat
uncertainty
start learning
niepewność
underpaid
start learning
zbyt nisko wynagradzany
undervalue
start learning
nie doceniać
unfriendly
start learning
nieprzyjazny
unkind
start learning
niemiły
unsaid
start learning
niewypowiedziany
unwilling
start learning
niechętny
upper circle
start learning
balkon w teatrze
upright
start learning
wyprostowany
verbal communication
start learning
komunikacja werbalna
vertical
start learning
pionowo
vive versa
start learning
odwrotnie
watch your words
start learning
uważać na słowa
wide range of
start learning
szeroki zakres
within reason
start learning
w granicach rozsądku
worry
start learning
niepokój
rely
start learning
opierać się (na czymś), polegać

You must sign in to write a comment