Negotiations - 1

 0    38 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umowa ramowa
start learning
master agreement
≈ Czy pasuje ci, jeśli zaczniemy teraz?
start learning
Is it OK with you if we start now?
Cóż, chyba tak. (też: Cóż, tak przypuszczam.)
start learning
Well, I suppose so.
stara, ugruntowana firma
start learning
an old, established company
nagroda
start learning
a prize
targi handlowe
start learning
a trade fair
odrobinę staroświecki
start learning
a bit old-fashioned
wnuczek założyciela
start learning
a grandson of the founder
nasza współpraca bazuje na...
start learning
our cooperation is based on/around...
to jest ich siła (= atut)
start learning
that’s their strength
przestrzegać norm, stosować się do standardów
start learning
comply with standards
najnowsze normy
start learning
the latest standards
A co z ich finansami?
start learning
What about their finances?
o ile widzę...
start learning
as far as I can see...
całkowicie aktualny
start learning
completely up-to-date
złożyć wszystkie sprawozdania finansowe
start learning
file all the financial accounts
aż do teraz
start learning
up to now
osiągnąć zysk, zarabiać
start learning
make profit
zwolnić kluczowych pracowników (dosłownie = pozwolić im odejść)
start learning
let key workers go
mniej klientów i zamówień
start learning
fewer customers and orders
cena jest ważną kwestią
start learning
price is an important issue
Dlatego ... (tak jak THAT’S WHY, ale bardzo oficjalne)
start learning
Therefore,...
cena tak jak warunki płatności są istotne
start learning
price as well as payment terms are essential
są zainteresowani rozwijaniem produkcji
start learning
they are interested in developing production
Jednak ... (tak jak BUT, ale bardzo oficjalne)
start learning
However,...
nowy dyrektor sprzedaży
start learning
new sales director
był bardzo zainteresowany ... (dosłownie: bardzo był zapalony do ...)
start learning
he was very keen on...
azjatycki rynek
start learning
the Asian market
mieć problemy finansowe
start learning
have financial problems
robić z nimi interesy
start learning
do business with them
brać udział w delegacji
start learning
take part in a delegation
rozpocząć wspólne przedsięwzięcie
start learning
set up a joint venture
głównie mamy do czynienia z lokalnymi klientami
start learning
we mostly deal with local customers
wydaje się, że ilość ich eksportu jest niewielka
start learning
it seems their volume of export is small
zgodnie z umową, według umowy
start learning
according to the agreement
plan na nadchodzący rok
start learning
a plan for the coming year
dostarczać towary na czas
start learning
deliver goods on time
egzemplarz/kopia mojego raportu
start learning
a copy of my report

You must sign in to write a comment