Nauka i technika

 0    93 flashcards    olastukowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
request
wniosek
start learning
conclusion
związek, połączenie
start learning
connection/link
dowody
start learning
evidence
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
an invention
wynalazca
start learning
an inventor
zapis, dokumentacja
start learning
recording, documentation
zapis
start learning
record
badania
start learning
research, study
wyniki badań
start learning
research / study results
pracownik naukowy, badacz
start learning
researcher, investigator
naukowy
start learning
scientific
czasopismo naukowe
start learning
scientific journal
prawo naukowe
start learning
scientific law
metoda naukowa
start learning
the scientific method
teoria naukowa
start learning
a scientific theory
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
badania, sondaż
start learning
research, survey
próba, analiza
start learning
test
analizować
start learning
to analyse (BrE), analyze (AmE)
potwierdzić
start learning
Confirm
pokazać, wykazać
start learning
show show
ustalać, określać
start learning
determine, define
odkryć
start learning
to find out/ discover
dzielić
start learning
divide
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
postawić hipoteze
start learning
hypothesise
wynaleźć
start learning
to invent
mnozyc
start learning
multiply
otrzymać
start learning
obtain
udowodnić
start learning
to prove
odrzucic
start learning
reject
badac
start learning
research the/study/investigate
odejmować
start learning
to subtract
Otrzymać nagrodę nobla w dziedzinie fizyki
start learning
be awarted/win the Nobel Prize in physics
przeprowadzac doswiadczenie
start learning
carry out/ conduct/ do an experiment
przeprowadzac badania
start learning
carry out/conduct/ do reserch
dojsc do wniosku, ze...
start learning
Please come to the conclusion that...
formulowac hipoteze
start learning
to formulate hypotheses
potwierdzac hipoteze
start learning
confirm a hypothesis
prowadzic dokumentacje
start learning
keep record
dokonac odkrycia
start learning
make discovery
przewidywac
start learning
make predictions/predict
opatentowac wynalazek
start learning
patent an invention
planować eksperyment
start learning
plan an experiment
prezentowac wyniki badań
start learning
Present research findings
odrzucić hipotezę
start learning
reject the hypothesis
specjalizowac sie w czymś
start learning
specialize in something
podjąć badania
start learning
undertake research
bakteria
start learning
bacteria
komorka
start learning
cell
pierwiastek chemiczny
start learning
chemical element
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
zwiazek chemiczny
start learning
chemical compound
zageszczony
start learning
concentrated
rozwój
start learning
a development
wzor, formula
start learning
pattern, formula
gaz
start learning
gas
żywność modyfikowana genetycznie
start learning
genetically modified foods (GM foods)
drobnoustroj, zarazek
start learning
germ, microbe
grawitacja
start learning
gravity
wodór
start learning
hydrogen
ciecz
start learning
liquid
magnez
start learning
magnesium
sily magnetyczne
start learning
magnetic forces
masa
start learning
mass
mineral
start learning
mineral
czasteczka, molekula
start learning
molecule, molecule
plesn
start learning
mould
tlen
start learning
oxygen
tempo, predkosc
start learning
pace, speed, rate
słony
start learning
salty
sód
start learning
sodium
cialo stale
start learning
Solid
para
start learning
steam
teoria ewolucji
start learning
theory of evolution
szczepionka
start learning
vaccine
witamina
start learning
vitamin
przyswajac
start learning
assimilate
skladac sie z
start learning
consist of
zawierac
start learning
contain
rozpuszczac
start learning
dissolve
parowac, wyparowac
start learning
evaporate, evaporate
wydychac
start learning
exhale
gasić
start learning
extinguish
topniec
start learning
melt
utleniac
start learning
oxidise

You must sign in to write a comment