natural english dwa be

 0    11 flashcards    ramplik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Detektyw sprawdził pokój w celu znalezienia tropu
start learning
The detective examined the room for clues
Staram się ograniczać, aby pić dwie kawy dziennie
start learning
I'm trying to restrict myself to two cups of coffee a day
Ten znak oznacza zakaz palenia
start learning
That sign means that smoking is prohibited
Jeśli zmniejszymy cenę, sprzedaż powinna się zwiększyć
start learning
If we lower the price, that sholud boost sales
Poziom edukacji obniżył się w tym kraju
start learning
The standard of education has declined in this country
Wydaje się, że brakuje jej woli zwycięstwa
start learning
She seems to lack the will to succeed
Populacja Afryki dynamicznie się powiększyła w ostatnich 30 latach
start learning
Africa's population has expanded rapidly in the last 30 years.
Specjalne zawory w grzejniku pozwalają regulować temperatuę w każdym pokoju
start learning
Special valves in the radiator allow you to regulate the temperature in each room
Nie ma powodu, abyś podnosił głos
start learning
There is no reason to rise your voice
On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!
start learning
He would never allow such a thing!
To może ci pomóc usunąć plamy z wina z twojego ubrania
start learning
It can help you remove wine stains from your clothing

You must sign in to write a comment