n 8060 5.05

 0    17 flashcards    Janusz1992
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
alignment
Unfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far
start learning
wyrównanie np tekstu, współpraca
Niestety, wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.)
shudder
Lisa shuddered when she thought about the spider she'd seen at the zoo yesterday.
start learning
czasownik, drżeć z zimna, lub emocji
DRESZCZ EMOCJI,
Lisa wzdrygnęła się, kiedy pomyślała o pająku, którego widziała wczoraj w zoo.
stellar
start learning
przymiotnik, gwiezdny doskonały
coarse
He's got coarse hands.
start learning
przymiotnik, szorstki, ordynarny nieokrzesany
On ma bardzo szorskie dłonie
incumbent
In order to be a good mayor, the incumbent should care about their citizens
start learning
rzeczownik, osoba piastująca urząd, beneficjent
(Żeby być dobrym burmistrzem, osoba piastująca urząd powinna dbać o swoich obywateli.)
incumbent
We believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens.
start learning
przymiotnik, ciążący na kimś obowiązujący kogoś
(Uważamy, że spoczywa na nas obowiązek usprawnienia rynku dla dobra obywateli.)
celebrated
start learning
przymiotnik, sławny słynny
outreach
His father founded an outreach organisation using impressionable young boys from the orphanage.
start learning
rzeczownik, pomoc potrzebującym
Jego ojciec założył organizację pomagającą potrzebującym, używając przy tym podatnych na wpływy chłopców z sierocińca
spelling
start learning
rzeczownik, pisownia literowanie
regimen
I've been on a strict regimen lately.
start learning
rzeczownik, reżim dieta
Jestem ostatnio na ścisłej diecie.
proceeds
Sell the house and divide the proceeds
start learning
rzeczownik, dochód przychód
Sprzedajcie dom i podzielcie dochód.
perpetrator
The alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
start learning
rzeczownik, sprawca przestępstwa
Domniemany sprawca sam wydał się policji i oczekuje na proces.)
whine
start learning
czasownik jęczeć biadolić
fetus
Alcohol is extremely harmful to the fetus
start learning
rzeczownik, płód
Alkohol jest wyjątkowo szkodliwy dla płodu
catalyst
The sudden death of Ron was the catalyst for everything
start learning
rzeczownik, katalizator
(Nagła śmierć Rona była katalizatorem dla wszystkiego.
extremist
I know the man. He is not violent and he is not an extremist.
start learning
rzeczownik, ekstremista, ekstremistyczny
(Znam tego człowieka. Nie jest brutalny i nie jest ekstremistą.)
contour
start learning
rzeczownik kontur, zarys

You must sign in to write a comment