My first lesson

 0    60 flashcards    paulinaslezak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wywołać zamieszanie
start learning
to make waves
wpłacić, zainwestować (pieniądze)
start learning
to put down (money)
podjąć z kimś walkę, zmierzyć się z czymś
start learning
to take sb on
rosnąć / zwyżkować
start learning
to soar
być spowodowanym/wywołanym przez coś
start learning
to be down to sth
przebiegły, trafny, mądry
start learning
shrewd
taktyka, zagranie
start learning
ploy
sprowadzić kogoś do czegoś/jakiegoś zadania
start learning
to draft sb in
rozdawać coś
start learning
to dish out sth
ugruntować swoją pozycję jako kogoś
start learning
to establish oneself as sb
dawać coś bez walki
start learning
to give sth up without a fight
nieco
start learning
somewhat
miejsce pobytu
start learning
whereabouts
sporządzać
start learning
to compile
istotny
start learning
essential
wytrwały
start learning
persistent
za jakiś czas, w przyszłości
start learning
down the line
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to compel sb to do sth
dogłębny, szczegółowy
start learning
in-depth
drażliwa kwestia
start learning
thorny issue
znaleźć się po drugiej stronie czegoś
start learning
to be on the receiving end of sth
wykonywać coś
start learning
to carry sth out
rozwiązać coś, zająć się czymś
start learning
to tackle sth
bezpośrednio
start learning
head-on
dotrzeć do sedna czegoś
start learning
to get to the bottom of sth
stanowić coś
start learning
to constitute sth
zwalczać coś
start learning
to combat sth
arystokrata, gruba ryba
start learning
bigwig
sypać/rzucać czymś
start learning
to bandy sth around
(robić coś), jakby nie było jutra
start learning
(to do sth) like there’s no tomorrow
zamieszanie
start learning
ruckus
napięty
start learning
tense
umiłowany, ukochany (przed rzecz)
start learning
beloved
jednoznaczne
start learning
clear-cut
podzielić się zdaniem na jakiś temat
start learning
to shed some thoughts on sth
malejący
start learning
dwindling
nawiązywać do czegoś
start learning
to allude to sth
promować coś
start learning
to advance sth
wyrazić coś
start learning
to voice sth
określać coś jakimś mianem
start learning
to refer to sth as sth
martwy punkt
start learning
stand-off
zachowywać, przechowywać
start learning
to preserve
nadać czemuś jakąś nazwę
start learning
to term sth sth
oskarżyć kogoś od zrobienia czegoś
start learning
to accuse sb of doing sth
umniejszać sth, zbagatelizować coś
start learning
to downplay sth
zarzut, apel, prośba
start learning
plea
zagwarantowany przez coś
start learning
enshrined in sth
dzielący, kontrowersyjny
start learning
divisive
tylko
start learning
merely
przykrywka
start learning
a front
twierdzenie, domniemanie
start learning
allegation
prawdziwy
start learning
genuine
umocnić coś, zwiększyć
start learning
to bolster sth
nabrać rozpędu
start learning
to pick up steam
ujawnić
start learning
to reveal
wyższość nad czymś, mieć pierszeństwo
start learning
to supersede sth
rozstrzygający
start learning
conclusive
osadzone w czymś
start learning
embedded in sth
stąd, zatem
start learning
hence
dołaczyć do czegoś
start learning
to get on board

You must sign in to write a comment