My first lesson

 0    41 flashcards    krzysztofbrodzik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeznaczyć
start learning
allocate
ustanawiać
start learning
establish
wymagać
start learning
require
wyznaczać cele
start learning
to set objectives
alokacja zasobów
start learning
to allocate resources
ustanawiać standardy
start learning
to establish standards
radzenie sobie z kryzysem
start learning
to deal with crisis
wyznaczony
start learning
appointed
załączony
start learning
attached
połączony
start learning
combined
zdefiniowane
start learning
defined
stanowiły
start learning
constituted
recenzja
start learning
reviewed
nadzorowane
start learning
supervised
obsługiwane
start learning
supported
przełożony
start learning
superior
podwładny
start learning
subordinate
odpowiadać za
start learning
in charge of
prowadzenie ksiąg finansowych
start learning
keeping the books
aktywa
start learning
assets
zobowiązania firmy, pasywa
start learning
liabilities
do odpowiedzialności
start learning
to be liable
podaż
start learning
supply
popyt
start learning
demand
opracowuje
start learning
draw up
zarządzanie na najwyższym szczeblu
start learning
corporate governance
komitet ds. audytu
start learning
audit comittee
ograniczona odpowiedzialność
start learning
limited liability
dyrektorów niewykonawczych
start learning
non-executive directors
kapitał akcyjny
start learning
share capital
założyć firmę
start learning
to found a firm
upoważniony do
start learning
entitled to
przypisywać sobie cudze sukcesy
start learning
to take credit for somebody else does
odwrócić firmę
start learning
to turn the company around
restrukturyzować
start learning
to restructure
usprawniać
start learning
to streamline
redukcja zatrudnienia
start learning
to downsize
styl przywództwa
start learning
leadership flair
osiągnąć
start learning
to attain
w ten sposób
start learning
in this fashion
Zachęty
start learning
incentives

You must sign in to write a comment