Must have the music

 0    100 flashcards    qurylack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmienić, odmienić
start learning
to alter
obszar roboczy
start learning
workspace
w dziejszych czasach
start learning
in this day and age
dostrzec
start learning
to notice
swobodny
start learning
casual
przepisowy strój
start learning
dress code
akcesoria
start learning
paraphemalia
ekologicznie
start learning
enviromentaly
świadomy
start learning
aware
nacisk na coś
start learning
stress on sth
biuro bez oddzielonych boksów
start learning
open-plan layout
słuchawki
start learning
headphones
pojęcie, pogląd
start learning
notion
zapewne, możliwe
start learning
arguably
powszechny
start learning
common
coś nie jest złe
start learning
no harm in sth
trzymać się kupy
start learning
to hold water
dawno temu
start learning
way back
bodziec
start learning
stimulus
wymyślić, opracować
start learning
to devise
stopniowo
start learning
gradually
mając coś na celu
start learning
with the aim of sth
wydajność
start learning
productivity
nabyć, zakupić
start learning
to purchase
sklepowy
start learning
in-store
wykonawczy
start learning
executive
sporządzić, ułożyć
start learning
to draw up
zależeć od czegoś
start learning
to depend on sth
wyjść z mody
start learning
to go out
rzeczy
start learning
stuff
być wyposażonym w coś
start learning
to feature
z zacisza domowego
start learning
from the comfort of one's own home
wykonywać coś
start learning
to carry sth out
badanie, ankieta
start learning
survey
gigantczny
start learning
whopping
oświadczyć
start learning
to state
studium, badanie
start learning
study
ogółem, łącznie
start learning
in total
jeśli się nad tym zastanowić głębiej, to
start learning
when you stop and think about it
cienka granica
start learning
fine line
nuda
start learning
boredom
codzienny
start learning
day-to-day
obowiązek
start learning
chore
zapewniać
start learning
to provide
boks, kabina
start learning
cubicle
zagłuszyć coś
start learning
to drown sth out
zgiełk i zamęt
start learning
the hustle and bustle of sth
rozpraszający
start learning
distracting
odpychający, zniechęcający
start learning
off-putting
zachęcić
start learning
to encourage
personel
start learning
staff
przekazać coś, przedstawić coś
start learning
to put sth across
ludzkie zachowanie
start learning
human behaviour
dobrze o czymś świadczyć
start learning
to reflect well on sth
szeleszczący
start learning
rustling
banalny
start learning
banal
pogaduszka
start learning
chit-chat
uniemożliwić coś komuś
start learning
to prevent sb from doing sth
niechętny
start learning
unwilling
wprost, kategorycznie
start learning
outright
tabliczka, znak
start learning
sign
denerwujący
start learning
annoying
obok, nieopodal
start learning
close by
ankieta
start learning
poll
udawać
start learning
to pretend
badanie
start learning
research
przeprowadzić
start learning
to conduct
stosowany
start learning
applied
poznawczy
start learning
cognitive
dorosły
start learning
adult
wspomnieć, przypomnieć
start learning
to recall
wykonywać
start learning
to perform
pobudzić
start learning
to stimulate
nastrój
start learning
mood
próbować, usiłować
start learning
to attempt
wypełnić, wykonać
start learning
to complete
chętny, zainteresowany
start learning
inclined
intensywnie
start learning
intensly
zgodnie z, według
start learning
according to
stąd, a zatem
start learning
hence
wybierać
start learning
to pick
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheet
segregować, wkładać do akt
start learning
to file
z drugiej strony
start learning
on another note
utrzymywać, twierdzić
start learning
to argue
konkretny, szczególny
start learning
specific
liczny
start learning
numerous
wesprzeć
start learning
to aid
wspierać, popierać, uzasadniać
start learning
to back sth up
chirurg
start learning
surgeon
wierzenia, przekonania
start learning
beliefs
kwestia, temat
start learning
subject
pozostawać
start learning
to remain
spójrzmy prawdzie w oczy
start learning
let's face it
przeszkodzić czemuś, pogorszyć coś
start learning
to hinder sth
ogólny
start learning
overall
wyniki, osiągi
start learning
performance
zakazać, zabronić
start learning
to ban
pisać
start learning
to type
melodia
start learning
tune

You must sign in to write a comment