Mówienie - opisywanie ilustracji

 0    107 flashcards    ewelina226
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zdjęcie przedstawia...
start learning
The photo shows...
Na zdjęciu widzę...
start learning
In the photo I can see...
Na zdjęciu jest/są...
start learning
There is/There are ... in this picture
Po prawej / lewej stronie...
start learning
On the right / On the left...
Po prawej/lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
start learning
On the right- / On the left-hand side of the picture there is/are...
W lewym / prawym rogu...
start learning
In the left- /In the right-hand corner...
Na pierwszym planie / W tle...
start learning
In the foreground / In the background...
W górnej / Dolnej części zdjęcia jest / są
start learning
In the top/ bottom part of the picture there is / are...
Ludzie na zdjęciu są...
start learning
The people in the photo are...
Ludzie na zdjęciu wydają się (zadowoleni/smutni), ponieważ...
start learning
The people in the photo look/seem (happy/ sad) because...
Ludzie na zdjęciu prawdopodobnie są...
start learning
The people in the photo are probably...
Ludzie na zdjęciu prawdopodobnie / na pewno są ... ponieważ...
start learning
People in the photo may / must be... because...
Ludzie na zdjęciu napewno nie są na zewnątrz, ponieważ...
start learning
The people in the photo can’t be outside, because...
Być może są na lotnisku
start learning
Perhaps they are at the airport
Przypuszczam, że są na wakacjach, ponieważ...
start learning
I suppose they are on holiday because...
Jest też możliwe, że...
start learning
It’s also possible that...
Wygląda na to, że...
start learning
It looks like/ as if...
Agresywny
start learning
Aggressive
Ambitny
start learning
Ambitious
Przepraszający
start learning
Apologetic
Lubiący dyskutować, kłótliwy
start learning
Argumentative
Arogancki
start learning
Arrogant
Uzdolniony artystycznie
start learning
Artistic
Apodyktyczny
start learning
Bossy
Odważny
start learning
Brave
Bystry
start learning
Bright
Opanowany
start learning
Calm
Ostrożny
start learning
Careful
Nieostrożny
start learning
Careless
Troskliwy
start learning
Caring
Radosny
start learning
Cheerful
Zdolny, inteligentny, sprytny
start learning
Clever
Oschły, chłodny
start learning
Cold
Współczujący
start learning
Compassionate
Zarozumiały
start learning
Conceited
Pewny siebie
start learning
Confident
Okrutny
start learning
Cruel
Zależny, na czyimś utrzymaniu
start learning
Dependent
Niezależny
start learning
Independent
Zdyscyplinowany
start learning
Disciplined
Nieciekawy
start learning
Dull
Łatwy w obejściu, wyluzowany
start learning
Easy-going
Przyjazny
start learning
Friendly
Nieprzyjazny
start learning
Unfriendly
Zabawny
start learning
Funny
Szczodry, wspaniałomyślny, uczynny
start learning
Generous
Łagodny
start learning
Gentle
Pracowity
start learning
Hard-working
Uczynny, pomocny
start learning
Helpful
Uczciwy
start learning
Honest
Nieuczciwy
start learning
Dishonest
Gościnny
start learning
Hospitable
Niepewny
start learning
Insecure
Inteligentny
start learning
Intelligent
Ironia
start learning
Irony
Miły, uprzejmy
start learning
Kind
Niemiły, nieuprzejmy
start learning
Unkind
Dobrotliwy, o wielkim sercu
start learning
Kind-hearted
Leniwy
start learning
Lazy
Żywiołowy
start learning
Lively
Lojalny
start learning
Loyal
Nielojalny
start learning
Disloyal
Dojrzały
start learning
Mature
Niedojrzały
start learning
Immature
Skąpy
start learning
Mean
Nieporządny
start learning
Messy
Skromny
start learning
Modest
Nieskromny
start learning
Immodest
Wstrętny
start learning
Nasty
Staranny
start learning
Neat
O otwartym tym umyśle
start learning
Open-minded
Ograniczony
start learning
Narrow-minded
Otwarty, towarzyski
start learning
Outgoing
Cierpliwy
start learning
Patient
Niecierpliwy
start learning
Impatient
Spokojny
start learning
Peaceful
Osobowość
start learning
Personality
Uprzejmy
start learning
Polite
Nieuprzejmy
start learning
Impolite
Uprzejmość
start learning
Politeness
Cichy
start learning
Quiet
Buntowniczy
start learning
Rebellious
Wyluzowany
start learning
Relaxed
Godny zaufania
start learning
Reliable
Powściągliwy
start learning
Reserved
Odpowiedzialny
start learning
Responsible
Nieodpowiedzialny
start learning
Irresponsible
Niegrzeczny
start learning
Rude
Pewny siebie
start learning
Self-confident
Samolubny
start learning
Selfish
Bezinteresowny
start learning
Selfless
Poczucie humoru
start learning
Sense of humour
Rozsądny
start learning
Sensible
Wrażliwy
start learning
Sensitive
Niewrażliwy
start learning
Insensitive
Płytki
start learning
Shallow
Nieśmiały
start learning
Shy
Towarzyski
start learning
Sociable
Nietowarzyski
start learning
Unsociable
Uparty
start learning
Stubborn
Głupi
start learning
Stupid
Gadatliwy
start learning
Talkative
Tolerancyjny
start learning
Tolerant
Nietolerancyjny
start learning
Intolerant
Próżny
start learning
Vain
Agresywny, porywczy
start learning
Violent
Mądry
start learning
Wise

You must sign in to write a comment