moje slówka 3

 0    108 flashcards    dorotka545
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tęskniłem za toba
start learning
I have missed you
nie mam wątpliwości
start learning
I have no doubt
tak przypuszczam
start learning
I suppose so
o to właśnie chodzi
start learning
that's the point
podzielam twoje zdanie
start learning
I share your opinion, I share your point of view
miło bylo cię mieć w pobliżu
start learning
was Nice to have you around
czy coś jest nie tak?
start learning
Is anything wrong?
poczęstuj sie
start learning
help yourself
nie przesadzaj, nie wyolbrzymiaj
start learning
Do not exaggerate
zostaw tak jak jest
start learning
Leave it at that
wykrztuś to z siebie
start learning
spit it out
weź się w garść
start learning
pull yourself together
lubię z tobą spędzać czas
start learning
I enjoy spending time with you
trzymać się z daleka
start learning
keep away
ciągle się uśmiechać
start learning
keep smile
przytyć, schudnąć
start learning
put on weight, lose weight
sen na jawie
start learning
daydream
jestem podejrzliwy
start learning
I'm suspicious
przede wszystkim
start learning
first of all
prawie nigdy
start learning
hardly ever
w chwili obecnej
start learning
at the present
żaden z nich
start learning
none of them
wahać się
start learning
hesitate
poskładać
start learning
put together
porady
start learning
Tips
zapominalski
start learning
forgetful
przestań się tak zachowywać
start learning
stop acting like that
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
wybuchowy
start learning
badtempered
przyzwyczaić się
start learning
get use to
w rzeczywistości
start learning
in fact
wyrozumiały
start learning
understanding
nic innego sie nie liczy
start learning
nothing else matters
poprawa
start learning
recovery
stopniowa zmiana
start learning
gradual change
wyczerpany
start learning
exhausted
wyczerpany
start learning
exhausted
potwierdzać
start learning
to confirm
zróbmy interes
start learning
let's make a deal
nie ma tam nic do roboty
start learning
There is nothing to do there
kiepsko
start learning
poorly
obraźliwy
start learning
offensive
skromny
start learning
modest
obowiązkowe
start learning
obligatory
ryzykowny
start learning
risky
zwracać uwage na coś
start learning
pay attention to something
odmawiać
start learning
to refuse (to do)
zwyczaje
start learning
habits, customs
miałam bzika na punkcie
start learning
I was crazy about it
przechodzić obok
start learning
pass by
czas pokaże
start learning
time will tell
nagła zmiana
start learning
sudden change
przedłużony
start learning
prolonged
czas minął
start learning
time is up
z drugiej strony
start learning
on the other hand
z jednej strony
start learning
on the one hand
mam powody by sądzić
start learning
I have reason to believe that
unikać
start learning
to avoid
brać udział w czymś
start learning
take part in something
w międzyczasie
start learning
in the meantime
podziwiać
start learning
to admire
jestem tylko soba
start learning
I'm just being myself
osiągnięcia
start learning
achievements
ona mnie wrobiła
start learning
she set me up
jest masa czasu
start learning
there is plenty of time
pieszo czy autobusem
start learning
on foot or by bus
prognoza pogody
start learning
weather forecast
prawo do tego by wiedzieć
start learning
the right to know
ja nie bedę nógł przyjść
start learning
I will not be able to come
podgłośnić, przyciszyć
start learning
Turn up the volume, turn down
aprobata, zgoda
start learning
approval, consent
ozdoba
start learning
decoration
przydatny
start learning
useful
nieprzydatny
start learning
useless
byt, istnienie
start learning
existence, the existence of
zniszczenie
start learning
destruction
samotnik
start learning
loner
pod wrażeniem
start learning
impressed
pewny siebie
start learning
self-confident
załamany, przygnębiający
start learning
depressed, depressing
zmartwiony, niepokojący
start learning
worried, worrying
sfrustrowany, frustrujący
start learning
frustrated, frustrating
zmęczony, męczący
start learning
tired, tiring
zdumiony, zdumiewający
start learning
amazed amazing
otoczony
start learning
surrounded
postęp
start learning
progress
społeczeństwo
start learning
society
mieć sprzeczkę
start learning
have an argument, have an argue
przynosić szczęście
start learning
bring happines
poprawiać, udoskonalać
start learning
improve, improve
rzadać, domagać się
start learning
to demand
osiągać
start learning
achieve
niespokojny
start learning
anxious
pracowity
start learning
hard-working
złe nawyki
start learning
bad habits
obwiniać, obwiniany
start learning
to blame blamed
dziwnie
start learning
strangely
niezdecydowana
start learning
undecided
zemsta
start learning
revenge
trujący
start learning
toxic
dogodny termin
start learning
convenient time
uszkodzenie
start learning
damage
rywalizacja
start learning
competition
porównanie
start learning
comparison
fałszywy
start learning
fake
wzrost, rozwój
start learning
growth, development
wartość
start learning
value
gładka
start learning
smooth

You must sign in to write a comment