Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)

 0    45 flashcards    joasiahuchwajda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
abroad
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
start learning
za granicę
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
to dream
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
start learning
marzyć
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
to arrange
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
start learning
organizować
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
fortunately
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
start learning
na szczęście
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
to manage
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
start learning
zdołać
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
to overcome a difficulty
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
start learning
pokonać trudności
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
invitation
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
start learning
zaproszenie
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
journey
My first journey abroad.
start learning
podróż
Moja pierwsza podróż za granice.
to look for
Therefore I desperately began looking for some contacts and eventually succeeded in getting a few helpful addresses and telephone numbers.
start learning
szukać
Dlatego desperacko zacząłem szukać jakiś kontaktów i wreszcie udało się zdobyć kilka pomocnych adresów i numerów telefonów.
helpful
Therefore I desperately began looking for some contacts and eventually succeeded in getting a few helpful addresses and telephone numbers.
start learning
pomocny
Dlatego desperacko zacząłem szukać jakiś kontaktów i wreszcie udało się zdobyć kilka pomocnych adresów i numerów telefonów.
slim hope
Still, it was a very slim hope.
start learning
nikła nadzieja
Nadal, to była bardzo nikła nadzieja.
departure
At last the day of the departure I longed for so much came.
start learning
wyjazd/odlot
Na ostatni dzień wyjazdu tęskniłem bardzo...
to long for
At last the day of the departure I longed for so much came.
start learning
tęskinić
Nareście nadszedł dzień wyjazdu, za którym tak bardzo tęskniłem.
to arrive at the airport
When I arrived at the airport, my flight was just being announced.
start learning
przybyć na lotnisko
Kiedy przybyłem na lotnisko, mój lot właśnie był zapowiadany.
to announce a flight
When I arrived at the airport, my flight was just being announced.
start learning
zapowiedzieć lot
Kiedy przybyłem na lotnisko, mój lot właśnie był zapowiadany.
final call
That was the final call.
start learning
ostatnie ogłoszenie lotu
To było ostatnie ogłoszenie lotu.
to check the passport
I had my passport checked and quickly got on the plane.
start learning
sprawdzić paszport
Mój paszport został sprawdzony i szybko wsiadłem do samolotu.
to get on a plane
I had my passport checked and quickly got on the plane.
start learning
wsiadać do samolotu
Mój paszport został sprawdzony i szybko wsiadłem do samolotu.
flight
During the flight I was still worried about my future.
start learning
lot
Podczas lotu wciąż byłem zmartwiony moją przyszłością.
noisy
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
start learning
hałaśliwy
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
crowded
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
start learning
zatłoczony
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
airport
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
start learning
lotnisko
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
impression
I had an impression that I was an unnecessary and unwelcomed guest.
start learning
wrażenie
Miałem wrażenie, że jest niepotrzebnym i niemile widzianym gościem.
guest
I had an impression that I was an unnecessary and unwelcomed guest.
start learning
gość
Miałem wrażenie, że jest niepotrzebnym i niemile widzianym gościem.
Immigration Officer
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
start learning
urzędnik imigracyjny
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
detailed questions
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
start learning
szczegółowe pytania
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
purpose
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
start learning
cel
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
amount of money
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
start learning
ilość pieniędzy
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
to stamp
Finally, he stamped my passport and let me pass.
start learning
podstemplować
W końcu, on podstemplował mój paszport i pozwolił mi przejść.
to go through customs
After seeing the Immigration Officer I went through customs.
start learning
przejść przez odprawę celną
Po spotkaniu z urzędnikiem imigracyjnym przeszedłem przez odprawę celną.
Customs Officer
The Customs Officer asked me some questions about my luggage and examined it roughly.
start learning
celnik
Celnik zadał mi parę pytań o mój bagaż i zbadał go z grubsza.
luggage
The Customs Officer asked me some questions about my luggage and examined it roughly.
start learning
bagaż
Celnik zadał mi parę pytań o mój bagaż i zbadał go z grubsza.
nothing to declare
Fortunately, I had nothing to declare.
start learning
nic do oclenia
Na szczęście nie miałem nic do oclenia.
formalities
When all these formalities were over, I spent at least three hours in a departure lounge having no idea what to do.
start learning
formalności
Kiedy wszystkie te formalności się skończyły, spędziłem co najmniej trzy godziny w poczekalni nie mając pojęcia co robić.
departure lounge
When all these formalities were over, I spent at least three hours in a departure lounge having no idea what to do.
start learning
poczekalnia
Kiedy wszystkie te formalności się skończyły, spędziłem co najmniej trzy godziny w poczekalni nie mając pojęcia co robić.
to seem
It seemed to me that if left airports, I would be immediately lost, robbed or killed.
start learning
wydawać się
Wydawało mi się, że jeśli opuszczę lotnisko, to natychmiast bym się zgubił, został obrabowany lub zamordowany.
rucksack
What is more, I had a very heavy rucksack and that was another obstacle which prevented me from doing anything.
start learning
plecak
Co więcej, miałem bardzo ciężki plecak i to było kolejną przeszkodą, która powstrzymywała mnie przed robienie czegokolwiek.
to prevent
What is more, I had a very heavy rucksack and that was another obstacle which prevented me from doing anything.
start learning
powstrzymywać
Co więcej, miałem bardzo ciężki plecak i to było kolejną przeszkodą, która powstrzymywała mnie przed robienie czegokolwiek.
to make use of something
I decided to make use of them.
start learning
skorzystać z czegoś
Zdecydowałem się skorzystać z nich.
to dial a number
I dialled the first number and... heard the words I was so afraid of: “No, we can’t put you up, sorry!”.
start learning
wykręcić numer
Wykręciłem pierwszy numer i... usłyszałem słowa, których tak bardzo się obawiałem: “Nie, nie możemy Cię przenocować, przykro mi!”.
to put someone up
I dialled the first number and... heard the words I was so afraid of: “No, we can’t put you up, sorry!”.
start learning
ulokować kogoś, przenocować
Wykręciłem pierwszy numer i... usłyszałem słowa, których tak bardzo się obawiałem: “Nie, nie możemy Cię przenocować, przykro mi!”.
to drag oneself
Having no specific plans I dragged myself to the underground station.
start learning
wlec się
Nie mając żadnych wyraźnych planów wlekłem się do stacji metra.
destination
When at last I reached my destination and found the building I was looking for, I went in and... the first person I met was my teacher of English!
start learning
cel podróży
Kiedy w końcu osiągnąłem mój cel podróży i znalazłem budynek, którego szukałem, wszedłem do środka i... pierwszą osobą, którą spotkałem był mój nauczyciel od angielskiego.
to share a room
As soon as I had told him about my problems, he gave me a telephone number to a Polish girl who was just looking for someone to share a room with.
start learning
dzielić pokój
Jak tylko powiedziałem jemu o moich problemach, on dał mi numer telefonu do polskiej dziewczyny, która właśnie szukała kogoś do dzielenia pokoju.
stranger
I was not a stranger any more.
start learning
obcy
Nie byłem już obcym.

You must sign in to write a comment