Moja pierwsza lekcja

 0    69 flashcards    marysias
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
środki
start learning
resources
udogodnienia
start learning
facilities
stypendium
start learning
a scholarship
zasłużona nagroda
start learning
merit based award
wykładowca
start learning
lecturer
zadanie
start learning
assignment
czesne
start learning
tuition fees
kredyt studencki
start learning
student loan
rzeźbić
start learning
carve
własność, mienie
start learning
property
przekleństwa
start learning
swear words
zwolnienie lekarskie
start learning
sick note
zarejestrowany
start learning
registered
cena
start learning
price
metoda / sposób
start learning
method
punkty
start learning
score
certyfikat
start learning
certificate
stosować
start learning
to apply
górnictwo
start learning
mining
przemysłowy
start learning
industrial
geodezyjne
start learning
surveying
metale nieżelazne
start learning
non ferrous metals
wiercenie
start learning
drilling
Matematyki Stosowanej
start learning
applied mathematics
zarządzanie
start learning
management
nauki humanistyczne
start learning
humanities
obecność
start learning
attendance
uzyskac zaliczenie
start learning
get the course credit
obieralny
start learning
elective
obowiązkowy
start learning
compulsory
spełnione wszystkie wymogi
start learning
fulfilled all the requirements
uzyskać
start learning
obtain
wymagania
start learning
requirements
uczęszczać
start learning
attend
gotowość
start learning
willingness
osiągać
start learning
achieve
ciągły
start learning
continuously
warunkowo
start learning
conditionally
ostateczny termin
start learning
deadline
spóźnialski
start learning
latecomer
wskazany
start learning
advisable
złapany na gorącym uczynku
start learning
caught red handed
dogonić
start learning
catch up with
pełen szacunku
start learning
respectful
zakazany
start learning
forbidden
pojąć
start learning
comprehend
czytelny
start learning
legible
przemysłowy
start learning
industrial
zgoda dziekana
start learning
dean’s consent
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
złożyć petycję
start learning
submit a petition
pierwsze podejście
start learning
first attempt
ukończyć
start learning
graduate from
szkoła średnia
start learning
secondary school
studenci studiów stacjonarnych
start learning
full time students
studenci niestacjonarni
start learning
part time students
doświadczenie w pracy
start learning
work experience
należeć do
start learning
belong to
wymiana studencka
start learning
student exchange programme
płacić za
start learning
pay for
przedłużenie ważności
start learning
validity extension
kierunek studiów
start learning
field of study
wynająć mieszkanie
start learning
rent a flat
kampus uniwersytecki
start learning
university campus
wziąć udział w
start learning
take part in
koło naukowe
start learning
student research group
elektroniczna karta studencka
start learning
electronic student card
dziekanka
start learning
dean’s leave
Paliwa
start learning
fuels

You must sign in to write a comment