Moja pierwsza lekcja

 0    82 flashcards    wolek4004
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
roczny, miesieczny, tygodniowy
start learning
annual, monthly, weekly
ubiegać się o pracę jako
start learning
to apply for a job as
chodzić, uczęszczać, brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej
start learning
Attend university an interview
doświadczenie zawodowe, wykształcenie, pochodzenie
start learning
professional, academic, family background
ona zarządza, odpowiada za, jest szefem 5-osobowego zespołu
start learning
She is in charge of a team of 5 people
zasiłek
start learning
benefit = allowance
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
ukończyć kurs
start learning
complete a course
konkurencja
start learning
competition
konkurencyjny
start learning
competitive
umiejętność obsługi komputerowa
start learning
computer literacy
kontrakt dlugoterminowy
start learning
long-term contract
list motywacyjny
start learning
covering letter
zająć -mować się
start learning
deal / cope with
stopień mgr licencjat dr z marketingu
start learning
master bachelor PhD degree in marketing
rozwinąć umiejętności
start learning
develop skills
obowiązek moim obowiązkiem jest
start learning
duty, it’s my duty
zarabiać
start learning
earn
zatrudniać
start learning
employ = hire
pracownik pracodawca
start learning
employee employer
zatrudnienie
start learning
employment
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment / recruitment agency
oferować dodatkowe korzyści
start learning
offer extra benefits
wyrzucić, zwolnić
start learning
fire
osoba pracująca na własny rachunek
start learning
freelancer
praca na pełnym etacie, pełnoetatowa
start learning
full-time job
absolwent studiów geograficznych
start learning
geography graduate
ukończyć studia wyzsze na uczelni
start learning
graduate from school in
dostać emeryturę
start learning
get pension
dostać awans
start learning
get a promoted
awansować na wyższe stanowisko
start learning
get promoted to a higher post
skontaktować się z
start learning
get in touch with
złożyć wymówienie
start learning
hand in your notice
doświadczenie w
start learning
experience in
stażysta w
start learning
intern
staż
start learning
internship, placement
w dziedzinie
start learning
in the area / field of
oferta pracy / ogłoszenie
start learning
job ad(vertisement)
wolne miejsce pracy
start learning
vacancy / job opening
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
wiedza z zakresu / znajomość języka obcego
start learning
knowledge in the field / knowledge of a foreign language
podanie
start learning
letter of application
upewnić się, że
start learning
make sure that
produkować
start learning
manufacture
zwolnić kogoś z przyczyny ekonomicznych
start learning
make sb redundant = lay sb off
zostałem zwolniony w ramach zwolnień grupowych
start learning
i was made redundant
spełniać wymagania / standardy / zdążyć
start learning
meet requirements / standards / deadline
moja praca obejmuje / polega na / łączy się z
start learning
my job involves travelling
zawód, zajęcie
start learning
occupation, occupation
przepracowany
start learning
overworked
praca w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time job
stanowisko
start learning
position
dostarczyć informacje o
start learning
provide information about
zwolnić się
start learning
quit your job / resign
wymagać
start learning
requiere
wymaganie
start learning
requirement
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
odpowiedzialność
start learning
responsibility
godny zaufania
start learning
reliable
przejść na emeryture
start learning
retire
emeryt
start learning
retiree
on na emeryturze
start learning
he is retired
na emeryturze
start learning
on retirement
emerytura
start learning
pension
pensja, płaca, zarobki
start learning
salary, wages, pay
pewna praca
start learning
secure job
prowadzić działalność
start learning
be self-employed
pracownicy personel
start learning
staff
pracownik
start learning
a member of staff
odpowiedni nadajacy sie do
start learning
suitable for
zestresowany
start learning
stressed out
nadzorować
start learning
supervise
kierownik, przelozony
start learning
supervisor
brać wolne
start learning
take time
tymczasowa praca
start learning
temporary job
praktykant, odbywający szkolenie
start learning
trainee
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
pracować jako/ na stanowisku
start learning
work as
pracować w nadgodzinach
start learning
work overtime
pracować na niepełnym etacie
start learning
work part-time/ full-time

You must sign in to write a comment