Moja pierwsza lekcja

 0    120 flashcards    judytawieczorkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wiążące
start learning
binding on
sąd pokoju
start learning
magistrates court
wysłuchiwać, rozpatrywać sprawy
start learning
hear
przewód sądowy, proces
start learning
trial
sąd koronny
start learning
Crown Court
ława przysięgłych
start learning
a jury
sąd apelacyjny
start learning
appellate court = Court of Appeal
spór
start learning
dispute
składać apelację
start learning
to appeal
roszczenie
start learning
claim
powództwo
start learning
claiment
sprawy upadłościowe
start learning
bankruptcy matters
znaczące
start learning
substantial
ustanawiać
start learning
establish
akt
start learning
act
ustawa
start learning
statute
ustanawianie prawa
start learning
legislation
na mocy umowy
start learning
under contract
unieważnić, obalic
start learning
overrule
sąd ds. drobnych roszczeń
start learning
smal-claims court
trybunał
start learning
tribunal
pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
start learning
affidavit
odpowiedź na pozew
start learning
answer
akta lub streszczenie sprawy
start learning
brief
powództwo, skarga
start learning
complaint
nakaz lub postanowienie sądu
start learning
injunction
odpowiedzialność
start learning
liability
świadczenie określone
start learning
specific performance
wniosek
start learning
motion
zawiadomienie
start learning
notice
pismo procesowe
start learning
pleading
wezwanie do sądu, nakaz stawiennictwa
start learning
writ
wnieść skargę
start learning
file a claim
naruszenie umowy
start learning
breach of contract
sporządzić projekt dokumentu
start learning
to draft a document
wydać dokument-oficjalnie
start learning
to issue a document
Złożyć dokument (w sądzie)
start learning
to file a document
dostarczyć komuś dokument
start learning
to serve document on someone
przedstawić / przedłożyć dokument do władzy
start learning
to submit a document to an authority
pozwany
start learning
defendant
stanowić
start learning
to constitute
powód
start learning
plaintiff
ukryty, dorozumiany
start learning
implied
zachowanie
start learning
conduct
twierdzić
start learning
allege
tutaj
start learning
herein
podwykonawstwo
start learning
sub-contract
oparty na
start learning
based on
związanie
start learning
bound by
zwyczaj
start learning
custom
spór
start learning
dispute
ustanawianie prawa
start learning
legislation
przepisy, postanowienia, zapisy
start learning
provision
Orzeczenia
start learning
rulings
wiążący
start learning
binding
stanowić, podawać, zapewnić
start learning
, provide
orzekać
start learning
rule
orzeczenie
start learning
rulling
rozstrzygnąć spór
start learning
settle dispute
odnoszą się do
start learning
refer to
zeznanie
start learning
testimony
uchwalone przez
start learning
enacted by
prawo własności
start learning
ownership
Praca w godzinach nadliczbowych
start learning
overtime work
powód
start learning
plaintiff
biegły sądowy
start learning
expert witness
sekretarz
start learning
clerk
pozwać
start learning
sue
wkład kapitału
start learning
capital contribition
złożyć pozew
start learning
to file a suit
umowa spółki
start learning
articles of incorporation
rejestrować, nadać osobowość prawną
start learning
to incorporate
ksiega akcji
start learning
stock ledger
spółka bez osobowości prawnej
start learning
partnership
Certyfikaty akcji
start learning
stock certificates
wybory
start learning
election
regulamin spółki, przepis lokalny
start learning
by-law
Uchwały
start learning
resolutions
mianować
start learning
appointen
posiada
start learning
hold
spółka komandytowa
start learning
limited partnership
świadczenie
start learning
consideration
zbierać kapitał
start learning
to raise capital
wnieść
start learning
contribute
prawo czynów niedozwolonych
start learning
law of torts
zastosowanie
start learning
application
pochodzą od
start learning
derive from
odpowiedzialności za
start learning
liable for
rozwiązać sprawę
start learning
to resolve a case
Sędzia przewodniczący
start learning
presiding judge
kontradyktoryjności
start learning
adversarial
oskarżony / oskarżona
start learning
accused
inkwizytorski
start learning
inquisitorial
ustawa
start learning
law statue
rozporządzenie
start learning
ordinance
polityka (zasady działania)
start learning
policy
według
start learning
according to
przewiduje, że
start learning
stipulates that
zapewnia że
start learning
provides that
sądownictwo
start learning
jurisdiction
sąd ostatniej instancji
start learning
the court of last resort
(US) adwokat
start learning
attorney
notariusz
start learning
notary
składać wniosek przeciwko
start learning
file against
pozwać
start learning
sue for
pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
start learning
affidavit
wyciagac wnioski
start learning
implied by
strona (umowy)
start learning
party
wykonuje funkcję
start learning
performs a function
przejść
start learning
undergo
nauka pracy, szkolenie
start learning
training
opracowywanie dokumentów prawnych
start learning
drafting legal documents
testamenty
start learning
wills
akt notarialny
start learning
deed
uwierzytelnij dokumentację prawną
start learning
authenticate legal document
służyć jako
start learning
serve as
publiczny repozytorium
start learning
public respository
przyjmować oświadczenia pod przysięgą
start learning
take sworn statements
zweryfikuj tożsamość
start learning
verify the identity
wykonuje dokumenty prawne
start learning
executes a legal documents

You must sign in to write a comment