Moja pierwsza lekcja

 0    33 flashcards    olatkaczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zachowywać historyczne miejsca
start learning
preserve historical sites
ziemska warstwa ozonowa
start learning
Earth's ozone layer
szkodliwe gazy
start learning
harmful gases
turyści
start learning
tourists
w niebespieczeństwie
start learning
in danger of
wycinka drzew
start learning
deforestation
komunikacja miejska
start learning
public transport
zniszczyć/popsuć
start learning
damage
środowisko naturalne
start learning
natural environment
wyginięcie wielu gatunków zwierząt
start learning
extinction of many animals
bardzo intensywny deszcz
start learning
It’s pouring with rain
Zanieczyszczenie
start learning
pollution
Zanieczyszczony
start learning
polluted
Wyłączyć światło
start learning
Turn off the light
Zanieczyszczenie związane z ruchem Ulicznym
start learning
traffic pollution
wilgotna pogoda
start learning
humid weather
Być zagrożonym wyginięciem
start learning
face extinction
Wyłączyć zasilanie
start learning
Turn off the power
Odcięcie prądu
start learning
power cut
Globalne ocieplenie
start learning
Global warming
zajęty/ zapracowany
start learning
busy / busy
Sadzić drzewa
start learning
Plant trees
Pomnik mistyczny
start learning
Mystic Monument
Mocny deszcz
start learning
Heavy rain
symbol narodowy
start learning
national symbol
Szkodliwe substancje chemiczne
start learning
Harmful chemicals
Spadające liczby
start learning
dropping numbers
Zagrożone gatunki
start learning
Endangered Species
Zanieczyszczenia wody
start learning
water pollution
Wioski rybackie
start learning
Fishing villages
zatłoczone ulice
start learning
busy road
W niebezpieczeństwie
start learning
In danger
W ryzyku
start learning
At risk

You must sign in to write a comment