Moja pierwsza lekcja

 0    232 flashcards    alexisef
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chory
start learning
ill
zdolny
start learning
able
przyśpieszenie
start learning
acceleration
dopuszczać
start learning
allow
podejście
start learning
approach
zbliżający się
start learning
approaching
strzec się
start learning
beware
wypadek
start learning
casualty
szykany
start learning
chicanes
szkoda / krzywda
start learning
damage
odwracać
start learning
divert
zarówno, bądź
start learning
either
wina
start learning
fault
błędy, błędny
start learning
faults
zdobyć
start learning
gain
szkoda / krzywda
start learning
harm
wpływ
start learning
impact
polepszyć
start learning
improve
najmniej
start learning
least
główny
start learning
main
główny
start learning
main
słuchać
start learning
obey
mnóstwo
start learning
plenty
trochę, nieco, lekko
start learning
slightly
przechylenie
start learning
tilt
zdolność, umiejętność
start learning
ability
wpłynąć, oddziaływać
start learning
affect
przed
start learning
ahead
1. pomoc 2. zasiłek
start learning
aid
dozwolony
start learning
allowed
wzdłuż
start learning
along
mimo
start learning
despite
rozpraszać
start learning
distract
roztargnienie
start learning
distraction
zmniejszenie / spadek
start learning
drop
senny
start learning
drowsy
zmierzch
start learning
dusk
starszy
start learning
elderly
wyłaniać się
start learning
emerge
zagwarantować
start learning
ensure
przekraczać
start learning
exceed
nadmierny
start learning
excessive
nadmiernie
start learning
excessively
wyposażone
start learning
fitted
dopasowywanie
start learning
fitting
dalej
start learning
further
żwir
start learning
gravel
brutto, całkowity
start learning
gross
surowy, ostry
start learning
harsh
upośledzenie
start learning
impaired
wskazać
start learning
indicate
wskazanie
start learning
indication
kierunkowskaz
start learning
indicator
W przypadku
start learning
in case
szkodzić, zranić
start learning
injure
ranny
start learning
injured
kontuzje
start learning
injuries
uszkodzenie / kontuzja
start learning
injury
krawężnik
start learning
kerb
utrzymać
start learning
maintain
cechowanie
start learning
marking
móc
start learning
may
mierzyć
start learning
measure
móc; forma czasu Past Simple od czasownika 'may'
start learning
might
mniejszy, nieletni
start learning
minor
zwodniczy
start learning
misleading
wąski
start learning
narrow
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
ani, żaden
start learning
neither
słuchać
start learning
obey
przeszkoda
start learning
obstruction
nakaz, zamówienie
start learning
order
inaczej, w przeciwnym razie
start learning
otherwise
zwis
start learning
overhang
mijające miejsce - zatoczki
start learning
passing place
chodnik
start learning
pavement
okres
start learning
period
zezwolenie
start learning
permit
dozwolony
start learning
permitted
obecność
start learning
presence
kontynuować
start learning
proceed
właściwy
start learning
proper
porywisty
start learning
rattling
realizować
start learning
realise
tylny
start learning
rear
ostatnio
start learning
recently
zredukować
start learning
reduce
ograniczenie
start learning
restriction
pozbyć
start learning
rid
jazda
start learning
ride
wzrost / zwiększenie. podniesc
start learning
rise
zasada, reguła
start learning
rule
szukać
start learning
seek
ostry, przenikliwy (o bólu)
start learning
severe
znak
start learning
sign
sterować
start learning
steer
poślizg
start learning
skid
śliski
start learning
slippery
nagły
start learning
sudden
ucierpieć
start learning
suffer
powierzchnia
start learning
surface
przez coś
start learning
through
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
próbować
start learning
try
skręcać
start learning
turn
opona
start learning
tyre
opony
start learning
tyres
nierówny
start learning
uneven
nieprzytomny
start learning
unconscious
niezdolny
start learning
unfit
do
start learning
until
zdenerwowany
start learning
upset
rozstrój, zdenerwowanie
start learning
upsets
pilny
start learning
urgent
pilnie
start learning
urgently
ostrzec
start learning
warn
ostrzega
start learning
warns
ostrzeżenie
start learning
warning
Ostrzeżenia
start learning
warnings
fala, machanie, falowanie
start learning
wave
koło
start learning
wheel
wózek inwalidzki
start learning
wheelchair
podczas / w trakcie
start learning
while
szeroki
start learning
wide
w ciągu
start learning
within
wycierać
start learning
wipe
niepewny, chwiejny
start learning
wobbly
rana
start learning
wound
ważny (np. o paszporcie)
start learning
valid
widoczność
start learning
visibility
widoczność kamizelki
start learning
visibility vest
przyłbica
start learning
visor
nieważny
start learning
void
wrażliwy
start learning
vulnerable
nabrzeżu
start learning
quayside
kolejka
start learning
queue
niekorzystnie
start learning
adversly
porada
start learning
advice
przeciwko
start learning
against
wzdłuż
start learning
along
przewidywać
start learning
anticipate
pojawić się
start learning
appear
zastosować
start learning
apply
powstać
start learning
arise
próba
start learning
attempt
uniknąć
start learning
avoid
świadomy
start learning
aware
za / z tyłu
start learning
behind
zakręt
start learning
bend
ślepy
start learning
blind
jasny
start learning
bright
jezdnia
start learning
carriageway
przyczyna / powód
start learning
cause
powodowany
start learning
caused
pełzanie
start learning
creep
skrzyżowanie dróg
start learning
crossroad
przejście, skrzyzowanie
start learning
crossing
światła KRÓTKIE
start learning
dipped beam
światła DŁUGIE
start learning
main beam
bezpośredni
start learning
direct
kierunek
start learning
direction
kierunkowskaz
start learning
direction indicator
wątpliwość
start learning
doubt
zgasić, zmoczyć
start learning
douse
pojawiają się
start learning
emerging
silnik
start learning
engine
powódź
start learning
flood
paliwo
start learning
fuel
Światło awaryjne
start learning
hazard light
reflektor
start learning
headlight
klakson
start learning
horn
garb
start learning
hump
chory
start learning
ill
wpływ
start learning
impact
oświetlony
start learning
lit
stracić
start learning
lose
zgubiony / zgubiona
start learning
lost
wyprzedzanie
start learning
overtaking
ciągnąć
start learning
pull
wyciąga, RUSZA
start learning
pulls out
polepszyć
start learning
improve
asfalt
start learning
tarmac
rynny wodne
start learning
water gutters
wycieki ropy
start learning
oil spills
podróż
start learning
journey
ruszania
start learning
moving off
szczyt, czoło
start learning
brow
zgodny z prawem
start learning
lawful
chodnik
start learning
footpath
stok
start learning
slope
okoliczności
start learning
circumstances
niepełnosprawny
start learning
disabled
zamierzając
start learning
intending
na
start learning
onto
kontynuować
start learning
proceed
w
start learning
into
strona
start learning
side
ośmiokąt
start learning
octagon
trójkątny
start learning
triangular
obecność
start learning
presence
źle
start learning
badly
gruzy, szczątki
start learning
debris
obsługa
start learning
handling
niepoprawnie wyważone
start learning
incorrectly aligned
zakłócić równowagę
start learning
upset your balance
wystarczający
start learning
sufficient
suchy
start learning
dry
niemądry
start learning
unwise
topienie smoły
start learning
melting tar
przyczepność opony
start learning
tyre grip
zaszkodzić
start learning
harm
przewidzieć z wyprzedzeniem
start learning
anticipate well ahead
tylne siodełko motocykla
start learning
pillion
ogólny
start learning
overall
zmęczenie
start learning
tiredness
używany
start learning
worn
ilość
start learning
amount
próba
start learning
attempt
wrażliwy
start learning
vulnerable
oświetlać
start learning
beacon
pospolity
start learning
common
wrażliwy
start learning
vulnerable
zbaczaczanie
start learning
swerve
zaangażowany
start learning
involved
uczący się
start learning
learner
nagle
start learning
suddenly
boczne wiatry
start learning
crosswinds
rozpylać
start learning
spray
poślizg
start learning
skid
solidny, brzmieć
start learning
sound
szeroki
start learning
wide
zboczenie
start learning
swerve

You must sign in to write a comment