Moja pierwsza lekcja

 0    70 flashcards    oliwiaolszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kiepsko płatny
start learning
badly paid
zarządzać czymś
start learning
be in charge of sth
zmieniać prace
start learning
change jobs
obsługiwać klientów
start learning
deal with clients
dobrze zarabiać
start learning
to earn a good salary
zatrudniony
start learning
employed
na cały etat
start learning
full-time
dostawać awans
start learning
get promotion
mieć możliwość awansu
start learning
have promotion opportunities
wymagać odpowiedzialności
start learning
involve responsibility
na pól etatu
start learning
part-time
rzucić pracę
start learning
quit your job
samo zatrudniony
start learning
self-employed
stresująca
start learning
stressful
bezrobotny
start learning
unemployed
pracować w zespole
start learning
work in a team
Pracować po godzinach
start learning
work overtime
trudny, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
dobrze płatna
start learning
lucrative
ręczny
start learning
manual
monotonny
start learning
repetitive
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
wykwalifikowany
start learning
skilled
nudny, żmudny
start learning
tedious
współpracownicy
start learning
colleagues
kariera
start learning
career
zwalniać, wyrzucać z pracy
start learning
fire
praca
start learning
job
zwolnić (redukcja zatrudnienia)
start learning
lay off
płaca, wynagrodzenie
start learning
pay
zawód
start learning
profession
rezygnować
start learning
resign
pensja
start learning
salary
personel
start learning
staff
wypłaty tygodniowe
start learning
wages
możliwości rozwoju zawodowego
start learning
career opportunities
doradca zawodowy
start learning
career adviser
zdawać egzamin
start learning
do a test
zajmiwać się czymś zawodowo
start learning
do sth for a living
dobrze sobie radzić
start learning
do well in sth
Rynek pracy
start learning
job market
zrealizuj swój potencjał
start learning
realise your potential
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
dowiedzieć się czegoś
start learning
find sth out
zatrudniać
start learning
employ
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for the post
bądź dobry w czymś
start learning
be good at sth
mieć dobre podejście do dzieci
start learning
be good with children
płatne tygodniowo / miesięcznie
start learning
be paid weekly/ monthly
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for sth
zdolny do czegoś
start learning
capable of sth
załączyć CV
start learning
enclose CV
doświadczenie w czymś
start learning
have experience with sth
zatrudnić kogoś
start learning
hire sb
posiadać świadectwo
start learning
hold a certificate
mocna strona
start learning
strength
mocna strona
start learning
strong point
odpowiednim kandydatem
start learning
suitable candidate
słabość
start learning
weakness
śmiertelna cisza
start learning
as still as grave
postawa/podejście
start learning
attitude
identyfikator
start learning
badge
komiks
start learning
cartoon strip
odbyć praktyki
start learning
do an apprenticeship
rezygnować
start learning
drop out
wahać się
start learning
hesitate
dochód
start learning
income
otwarta przestrzeń biurowa
start learning
open-plan office
zarys
start learning
outline
przepis
start learning
regulation

You must sign in to write a comment