moja lista - różne

 0    241 flashcards    weronikabrodziak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pochwalać coś
start learning
approve of
rozeznawać się, dostezegać
start learning
discern
dostrzegalne
start learning
discernible
przywołać
start learning
call over
Call over the waitress, so we can order sth
wpływać, dotyczyć, oddziaływać
start learning
influence, affect, influence
sterta, stos
start learning
stack
podpowiedzieć
start learning
prompt
opuścić, opuszczać
start learning
forsaking
inny od
start learning
different from
dostrzegalne
start learning
discernible
uznanie za
start learning
acknowledge to
typowe dla
start learning
typical of
zdolny do
start learning
capable of
założenie, przypuszczenie
start learning
assumption
zawdzięczać
start learning
owe
ciemne, matowe
start learning
opaque
udogodnienia
start learning
facilities, amenities
portiernia, stróżówka, kwatera
start learning
lodge
drobna poprawka, dopracowanie
start learning
to tweak
szczery
start learning
1. honest 2. sincere 3. genuine
umieścić
start learning
put, plant
lęk przed czymś
start learning
fear of something, anxiety of
odpowiednio
start learning
respectively, accordingly
zlecać, zamawiać
start learning
commission
pochodzenie
start learning
provanance, origin
zwrócić, refundować
start learning
reimburse, return
przypisać, przydzielać
start learning
assign
zapewniać coś, dostarczać
start learning
provide with
niezależny od
start learning
independent of
głód
start learning
famine
kosztem czegoś
start learning
at the expense of something
naszkicować, nakreślic
start learning
outline
sztućce, przybory
start learning
cutlery, utensils
zamykane pojemniki wielokrotnego uzytku
start learning
resealable containers
szczęśliwy
start learning
happy, fortunate
uczęszczać, służyć
start learning
attend, serve
w dużej mierze
start learning
heavili
sprzeciwiać się czemuś
start learning
object to, stand out against something
podjąć decyzję, decydować o
start learning
make a decision, decide on
komentować coś
start learning
comment on something
Gratulację za cos (czegos)
start learning
congratulate on
korzystny dla
start learning
beneficial to
szczęśliwy z
start learning
happy about
usatysfakcjonowany z powodu czegos
start learning
happy with
cieszyć się z powodu czegoś
start learning
happy for
utrudnić, spowolnić
start learning
hinder, make trouble, slow down
uosabiać
start learning
typify, personify
uprzedni
start learning
prior, former
apel
start learning
appeal, assembly
ślubować, przysięga
start learning
pledge, vow
podkreślać
start learning
to highlight/emphasize
opracować, przejść
start learning
go over
przećwiczyć, dopracować
start learning
rehearse, practice, fine-tune
dostosować
start learning
to adjust
przekazać
start learning
hand, transfer
wieczko/pokrywka
start learning
the cap / lid
taca
start learning
a tray
ukłonić się
start learning
bow
skończyć, podsumować,
start learning
to finish, to summarize, wrap up
szlachetne
start learning
noble
dokuczać
start learning
tease
kolejny
start learning
next, latter
ogromna zmiana
start learning
sea change
niepowodzenie
start learning
failure, misfortune
pastwisk
start learning
pastures
susza
start learning
a drought
szkoda
start learning
pity
podczas gdy
start learning
whilst, whereas
uciec, dać nogę
start learning
flee, to leg it
przytłaczający
start learning
overwhelming
opuszczone
start learning
abandoned
nawiązywać do
start learning
refer to
uciskanych, uciemiężeni
start learning
downtrodden
płytka
start learning
plate, plaque
wygrawerować
start learning
engrave
mieć czegoś dosyć
start learning
be fed up with something
żal za
start learning
regret for
podejście do
start learning
attitude to/towards
opóźnienie w
start learning
delay in
surowy, srogi
start learning
harsh, strict
oszacować, ocenić
start learning
estimate, assess
prosić, żądać
start learning
ask, request
listen to someone's problems to help them through their difficulties
start learning
to lend a sympathetic ear
rozszerzyć
start learning
expand
doceniony
start learning
appreciated
zgodnie z, według
start learning
according
tempo
start learning
rate, pace
niezwykły, godny uwagi
start learning
remarkable, noteworthy
zwolnienie lekarskie, urlop zdrowotny
start learning
sick leave
brzydzić, nienawidzić
start learning
detest
obijać się
start learning
loaf around
besztać
start learning
tell off
Zapraszam przetarg
start learning
invite a tender
umieścić w ofercie
start learning
put in a bid
czuły
start learning
tender
ramy czasowe
start learning
time frames
wskaźnik, stosunek
start learning
ratio
mnóstwo
start learning
host
szczególnie
start learning
particularly
wyjść z siebie
start learning
go berserk
porządny, przyzwoity
start learning
decent
niezadowolenie
start learning
disgruntlement
dziwak/ nudziarz
start learning
geek
bezmózgi
start learning
brainless
wolny strzelec
start learning
freelancer
informacja zwrotna
start learning
feedback
podejrzeć
start learning
peek
spadać
start learning
plummet
dojazdy
start learning
commuting
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
start learning
empowerment
umiejscowiony za granicą
start learning
offshore
siła robocza
start learning
workforce
na porzadku dziennym
start learning
common place
pęknięcie w szwie
start learning
burst at the seam
pośpiech
start learning
rush
poniżej
start learning
down below
na najwyższym poziomie
start learning
top-notch
cięcia kosztów
start learning
cut costs
zadanie drugorzędowe
start learning
non-core operation
sąsiedztwo
start learning
vicinity
dać z siebie wszystko, dołożyć wszelkich starań,
start learning
go to great lengths
władze lokalne
start learning
local authorities
rozsądny, sensowny
start learning
sensible
w imię czegoś
start learning
in the name of
odwrotnie, na odwrót
start learning
conversely
wtedy
start learning
back then
w niepełnym wymiarze (np. zatrudniona osoba)
start learning
part-timer
stale / wciąż
start learning
constantly
zawodowy
start learning
vocationaly
Przesunięcia, przeniesienia
start learning
redeployed
bodziec, zachęta
start learning
incentive
rzetelność, uczciwość
start learning
integrity
małżonek
start learning
spouse
obrót, rotacja, strata
start learning
turnover
odpowiedni / dogodny / stosowny
start learning
suitable
bez zarzutu, nieskazitelny
start learning
impeccable
zdegradowany
start learning
demoted
ułamek, kawałek
start learning
fraction
grono
start learning
bunch
gotowość, chęć
start learning
willingness
polegać, liczyć, opierać się
start learning
to rely
pragnąć czegoś
start learning
desire for
rzucić w kogoś
start learning
throw at
rzucać w kierunku kogoś
start learning
throw to
kolidować z
start learning
interfere with
polegać na
start learning
rely on
opiekować się, troszczyć się
start learning
care for
opowiadać się za czymś, tolerować coś
start learning
stand for
ubiegać się o
start learning
apply for
pamięć o, wspomnienie
start learning
memory of
świadomy czegoś
start learning
aware of something, concious of
być chętnym do, być entuzjastyczny
start learning
to be keen to
zajęty czymś
start learning
busy with
być zaręczonym z
start learning
engaged to
zaangażowany w
start learning
engaged with
umeblowany
start learning
furnished with
z włączeniem czegos
start learning
inclusion of
mieć tendencję do
start learning
have tended to
uodpornić, stwardnieć
start learning
harden
wygłupiać się
start learning
goofing around
doganiać, nadążyć
start learning
catch up
składki, opłata
start learning
dues
zakładać, nastawić, przygotować, umieścić na
start learning
put on
stojak
start learning
rack
Półki
start learning
shelves
zadanie
start learning
assignment
miejsce karne
start learning
penalty place
lada
start learning
counter
ominąć
start learning
flip past?
próba
start learning
try-out
wiercić, wyćwiczyć, musztrować
start learning
to drill
badanie, sondaż
start learning
survey
nieobecność
start learning
absenteeism
radzić sobie ze stresem
start learning
battle stress
sprzyjać
start learning
foster
podwładny
start learning
subordinate
śmiać się z
start learning
laugh at
celować do / w
start learning
aim at / for
oddanie
start learning
devotion to
bezpieczny przed
start learning
safe from
uprzejmy dla
start learning
kind to
pozbawić praw obywatelskich
start learning
disenfranchise
prześladowanie
start learning
persecution
bieda
start learning
poverty
bójka, sparing
start learning
scrimmage
sekretarz, sprzedawca, urzędnik
start learning
clerk
zarozumiały, bezczelny, arogancki
start learning
presumptuous
dążyć do, poszukiwać
start learning
seek to
pochodzenie, zaczątek
start learning
origin
kolejny, dalszy
start learning
subsequent
starać się, dążyć
start learning
strive
dokładny, trafny, punktualny
start learning
accurate
wiara
start learning
faith
po to by, żeby
start learning
in orders to
pokaz, wystawa, wyświetlanie
start learning
display
pociągać za sobą, wiązać się z
start learning
entail
niedogodność
start learning
inconvenience
trudność, niedola
start learning
hardship
zasadniczo, istotnie, w duzym stopniu
start learning
substantially
przeważnie
start learning
predominantly
rozpocząć
start learning
to embark on
załadować, zaokrętować
start learning
to embark
wędrówka, wyprawa
start learning
trek
przystanek końcowy
start learning
terminus
zanurzać, pogrążyć
start learning
immerse
towarzyszy, w towarzystwie
start learning
accompanied
tzw
start learning
so-called
niedźwiadkowy lider, przewodnik
start learning
bear leader
uczony
start learning
scholarly
świta
start learning
retinue
zachować, konserwować
start learning
preserve
powściągliwość
start learning
temperance
opłata
start learning
charge
opłata za przejazd, strawa
start learning
fare
wynająć
start learning
charter
wycieczka, wyprawa
start learning
excursion
kontynuować
start learning
go on
daleko, z daleka
start learning
afield
bogaty
start learning
well-off
zamożny
start learning
wealthy
nalepka, etykieta
start learning
label
niosą ze, nosić przy pomocy czegoś
start learning
carry with
sława, uznanie, chwała
start learning
kudos
znieść, wytrzymać, trwać, ponieść
start learning
endure
wyjąć, wynieść
start learning
take out
jednorazowy
start learning
disposable
wolny czas
start learning
leisure, wypoczynek
zdecydować, optować
start learning
to opt
schodzić, zejść, zstąpić
start learning
descend
dostrzec, postrzegać
start learning
perceive
gbur, prymityw
start learning
yob
zwęglić
start learning
to char
przypiekać
start learning
to blister
bezlitosny, niemiłościwy
start learning
merciless
plamić, brukać, matować
start learning
to tarnish
długodystansowych, długa podróż
start learning
long-haul
rozległy, odległy
start learning
far-flung
ograniczyć
start learning
to confine
nikczemny, nędzny, podły, skrajny
start learning
abject
wystrzegać się, odmawiać sobie
start learning
to eschew
położyć z powrotem, odstawiać
start learning
put back

You must sign in to write a comment