Module 1 my generation

 0    78 flashcards    ewelka2510
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kariera, życie zawodowe
start learning
a career
praca/zawód
start learning
a job/profession
praca, zajęcie
start learning
an occupation
praca fizyczna/umysłowa
start learning
phisical/mental work
pewna/stabilna praca
start learning
a secure job
praca zmianowa/w nienormowanym czasie/w stałych godzinach
start learning
shift/flexitime/nine-to-five work
praca dorywcza/stała/wakacyjna/na część etatu/na cały etat
start learning
temporary/permanent/holiday/part-time/full-time job
dobrze/źle płatna praca
start learning
well/badly-paid work
ogłoszenie
start learning
an advertisement/advert/ad
formularz zgłoszeniowy
start learning
an application form
gotowy na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
available for an interview
mieć świadomość różnic kulturowych
start learning
be aware of different cultures
list motywacyjny
start learning
a covering letter
sprawdzać czyjeś referencje
start learning
check one's references
życiorys
start learning
a CV
zatrudnić
start learning
employ
dołączyć (do listu)
start learning
enclose (with a letter)
mieć stopień (zawodowy/naukowy) z
start learning
have a degree in
być niekaranym
start learning
have no criminal record
posiadać certyfikat/dyplom z
start learning
hold a certificate/diploma in
dział kadr, kadry
start learning
Human Resources (HR)
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
oferta pracy
start learning
a job offer
umiejętności społeczne
start learning
people/social skills
cechy/przymioty osobiste
start learning
personal qualities
zapewniać pełne szkolenia
start learning
provide full training
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutować
start learning
recruit
szkolić
start learning
train
wolny etat
start learning
a vcancy
być odpowiedzialnym za
start learning
be in charge of
służbowy samochód/laptop/telefon
start learning
company car/laptop/phone
pokryć koszty dojazdu
start learning
cover travel expenses
zwolnić/wylać z pracy
start learning
dismiss/fire
zarabiać na życie
start learning
do something for a living
obowiązki
start learning
duties
zarabiać pieniądze
start learning
earn/make money
dostać awans
start learning
get a promotion
posiadać/zdobyć doświadczenie
start learning
have/gain experience
biuro pośrednictwa pracy
start learning
the job centre
satysfakcja zawodowa
start learning
job satisfaction
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
medical insurance
emerytura/renta
start learning
a pension
emeryt/rencista
start learning
pensioner
stanowisko/posada
start learning
the position/post of
perspektywy
start learning
prospects
wymagania
start learning
requirements
przejść na emeryturę
start learning
retire
wynagrodzenie
start learning
a salary
wziąć dzień wolny
start learning
take a day off
wziąć urlop (macierzyński/ojcowski/wychowawczy)
start learning
take (maternity/paternity/parental) leave
być na kursie z
start learning
take up a course in
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
płaca
start learning
a wage
godziny pracy
start learning
working hours
aktor, aktorka
start learning
an actor, an actress
kantydat
start learning
an applicant/a candidate
opiekunka do dzieci
start learning
a babysitter
szef
start learning
the boss
wychowawca kolonijny
start learning
a camp counsellor
pokojówka
start learning
a chambermaid
kolega z pracy
start learning
a colleague
współpracownik
start learning
a co-worker
lekarz
start learning
a doctor
pracownik
start learning
an employee
pracodawca
start learning
an employer
zbieracz owoców
start learning
a fruit picker
kierownik
start learning
a manager
niania
start learning
a nanny
przedstawiciel handlowy
start learning
a salesperson
pielęgniarka szkolna
start learning
a school nurse
pracownik wykwalifikowany/niewykwalifikowany
start learning
a skilled/unskilled worker
żołnierz
start learning
a soldier
instruktor sportowy/pływacki
start learning
a sports/swimming instructor
magazynier
start learning
a storeroom assistant
przełożony
start learning
a supervisor
kelner, kelnerka
start learning
a waiter, a waitress

You must sign in to write a comment