mg_alicja list 14

 0    32 flashcards    grzankamariusz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
samolot do tankowania
start learning
aerial refueling aircraft
przekształcić się w wojnę cywilną
start learning
degenerate into a civil war
rozminowanie
start learning
demining
zniechęcić do ponownej wrogości
start learning
deter renewed hostility and threats
ustanowić bezpieczne środowisko
start learning
establish secure environment
czystki etniczne
start learning
ethnic cleansing
pozbywanie się materiałów wybuchowych
start learning
explosive ordnance disposal
śmiertelność
start learning
fatalities
wolność poruszania się
start learning
freedom of movement
handel ludźmi
start learning
human trafficking
naruszenie praw człowieka
start learning
human rights violation
tymczasowy prezydent
start learning
interim president
koczowniczy
start learning
nomadic
wybuch konfliktu
start learning
outbreak of a conflict
pogrążyć się w całkowitej anarchii
start learning
plunge into total anarchy
zachować integralność
start learning
preserve (airspace) under integrity
ochrona mniejszości
start learning
protection of minorities
ochrona miejsc patrymonialnych
start learning
protection of patrimonial sites
zapewnić przepustowość dróg
start learning
provide traffic ability
stłumić opór przy użyciu siły
start learning
quell resistance by force
uzyskać międzynarodowe uznanie
start learning
receive international recognition
wznowić walki
start learning
resume fighting
osiadły
start learning
sedentary population
narażony na przemoc i nadużycia
start learning
subject to violence and abuse
spory terytorialne
start learning
territorial disputes
wysiedleńcy
start learning
the displaced
pod auspicjami
start learning
under auspices of
nie do utrzymania
start learning
untenable
tajny skład broni
start learning
weapon cache
sprawdzić zgodność z
start learning
verify compliance with
naruszyć zawieszenie broni
start learning
violate the ceasefire
podatne na ataki
start learning
vulnerable to attacks

You must sign in to write a comment