"Matura" - the secondary school-leaving examination & School education

 0    61 flashcards    kkocik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uciążliwość
start learning
chore
dziedzictwo
start learning
heritage
pierwszorzędny
start learning
prime
poszukiwanie
start learning
pursuit
prawdziwy
start learning
genuine
bezcenny
start learning
invaluable
przyziemny
start learning
mundane
naukowy
start learning
scholary
ujednolicony
start learning
standarized
osiągać
start learning
to attain
uwydatniać, wzmacniać
start learning
to enhance
poznawać
start learning
to familiarize
plakietkowanie, szufladkowanie
start learning
to label
zrezygnować, na próżno
start learning
abandon
pielęgnować
start learning
to cherish
żywić
start learning
to harbour
namiętnie
start learning
avid
zostać pozbawionym iluzji
start learning
to become disillusioned with
być w szczytowej formie intelektualnej
start learning
to be in sb's intellectual prime
połączony z
start learning
combined with
podejście do
start learning
attidute to
na równi z
start learning
on a par with
nabór
start learning
recruitment
zaspokajać coś
start learning
to get acquainted with
przedsmak prawdziwego życia
start learning
the foretaste of real life
potrzeba realizacji
start learning
nacessity of compromising
dziedzina
start learning
field
wielkie
start learning
tremendous
obligować do
start learning
to oblige to
przyznać że
start learning
to acknowledge
rozbić w drobny mak
start learning
to shatter for
spójny
start learning
coherent
podstawowy
start learning
crucial
niezniszczalny
start learning
detrimental
dyskretny
start learning
discreet
elastyczny
start learning
flexible
oficjalny
start learning
formal
fundamentalny
start learning
fundamental
przypadkowy
start learning
random
szanowany
start learning
respectable
sporządzać
start learning
draw up
wzmacniać
start learning
enhance
wpoić
start learning
instil
przeszkadzać
start learning
interfere
opanować
start learning
master
wychowywać
start learning
raise
odbijać
start learning
reflect
zamach na prawa
start learning
act againist your principle
praworządny obywatel
start learning
law-abiding citizen
być o zróżnicowanej jakości
start learning
to be of variable quality
w zgodności z
start learning
in accordance with
zgadzać się z kilkoma poglądami
start learning
to agree with some extent
być zostawionym samym sobie
start learning
to be left to yourself
o ile wiem
start learning
to the best of my knowledge
postępy
start learning
advancements
umocnienie
start learning
empoverment
znęcanie się
start learning
bulliying
postrzegać
start learning
perceive
w moim własnym tempie
start learning
at my own pace
szacunek dla starszych
start learning
respect for elders
nie mniej jednak
start learning
nevertheless

You must sign in to write a comment