Matura Masters Intermediate unit 8 wyrażenia od przerwy

 0    47 flashcards    paplaniec2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plan zajec
start learning
schedule
stypendium
start learning
scholarship
szkoła średnia
start learning
secondary school
człowiek który sam doszedł do wszystkiego
start learning
self-made
umiejętność
start learning
skill
nauka o społeczeństwie
start learning
social studies
grać główną rolę
start learning
star
system państwowy
start learning
state system
wysyłać, składać (o dokumentach)
start learning
sumbit
znaczący
start learning
substantial
semstr
start learning
term
wyświechtany
start learning
trite
wagary
start learning
truancy
nauczanie
start learning
tuition
niezaznajomiony z
start learning
unfamiliar with
mundurek
start learning
uniform
zawodoway
start learning
vocational
popularny, obecny wszędzie
start learning
widespread
sieć
start learning
a string of
wbrew prawu
start learning
against the law
odpalić komputer
start learning
boot up
zaspokajać potrzeby
start learning
cater for your needs
zmieniać szkoły
start learning
change schools
sprawdzać kogoś
start learning
check up on
przychodzi na myśl
start learning
comes to mind
czuć się przeciążonym
start learning
feel overloaded
spełniać marzenia
start learning
follow a dream
napotkac trudności
start learning
get stuck
w praktyce
start learning
in practice
to nie jest kwestia
start learning
it's not a question of
zapisywać, rejestrowac
start learning
keep records
patrząc na to z innej strony
start learning
looking at it from a different angle
upewniać się
start learning
make sure
opuścić; stracic coś
start learning
miss out on
po stronie zalet
start learning
on the plus side
w planie zajęć
start learning
on the timetable
indywidualnie
start learning
one-to one
płacić cenę za
start learning
pay the price for
wykorzystywać cały swój potencjał
start learning
realise your full potential
do tej pory
start learning
so far
wziać odpowiedzialność
start learning
take responsibility for
wadą czegoś jest
start learning
the bad thing about
nie ma na to jedenj odpowiedzi
start learning
there's no one answer to that
nie jest żądnym zaskoczeniem
start learning
to come as no surprise
nie oglądamy się za siebie; nie żałujemy tego
start learning
we haven't looked back
w granicach prawa
start learning
within the law
rozumiem twój punkt widzenia
start learning
I take your point

You must sign in to write a comment