matma 99,17

 0    65 flashcards    fiszk003
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jeśli
start learning
if
rząd (np. krzeseł), wiersz (w tekście, tabeli)
start learning
row
każdy (poszczególny)
start learning
each
strona
start learning
page
słowo, wyraz
start learning
word
część
start learning
part
akr (angielska jednostka powierzchni)
start learning
acre
całkowity
start learning
total
akry
start learning
acres
tuzin
start learning
dozen
wynik
start learning
result
przyjechać, przybyć
start learning
arrive
stopień (jednostka miary kąta)
start learning
degree
następować (np. po czymś)
start learning
follow
para
start learning
couple
bez
start learning
without
powierzchnia
start learning
surface
dzielenie, podzielenie
start learning
division
równanie
start learning
equation
uzupełnić
start learning
complete
każdy rząd
start learning
each row
w sumie (w sumie razem)
start learning
in total
ilość
start learning
quantity
ćwiczenie
start learning
exercise
prosto
start learning
straight
oznaczać, reprezentować
start learning
represent
licznik (w ułamku)
start learning
numerator
następujący
start learning
following
jaka część?
start learning
what part?
jest podzielony
start learning
is divided
podzielić przez 3
start learning
divide by 3
trzy razy (trzykrotnie)
start learning
three times
dłuższy niż
start learning
longer then
kolejny
start learning
consecutive
mianownik (w ułamku)
start learning
denominator
dodać (zsumować) 3 cyfry
start learning
add 3 digits
pole powierzchni
start learning
surface area
oznaczający, reprezentujący
start learning
representing
dzielenie przez 4
start learning
division by 4
jeśli jest spóźniony (np. pociąg)
start learning
if it is late
linia prosta
start learning
straight line
podzielenie dwudziestu siedmiu
start learning
division of 27
15 stron dziennie
start learning
15 pages a day
można podzielić (może być podzielony)
start learning
can be divided
ar (jednostka powierzchni = 100 m kwadratowych)
start learning
are (jednostka)
ułamek właściwy (czyli mniejszy od 1)
start learning
proper fraction
powierzchnia sześcianu
start learning
area of the cube
kilku chłopców
start learning
a couple of boys
przybyć do Warszawy
start learning
arrives in Warsaw
wynik dzielenia (podziału)
start learning
result of division
trzy razy większy
start learning
three times bigger
ile w sumie?
start learning
how much in total?
wspólny mianownik
start learning
common denominator
podzielenie 27 przez 4
start learning
division of 27 by 4
trzy razy mniejszy
start learning
three times smaller
pomnożyć wszystkie cyfry
start learning
multiply all digits
kąt 45 stopni
start learning
angle of 45 degrees
kolejne liczby
start learning
consecutive numbers
wskazówki zegara
start learning
the hands of a clock
uzupełnić równanie
start learning
complete the equation
bez żadnej reszty
start learning
without any remainder
jaka część godziny?
start learning
what part of an hour?
zwiększyć o ile?
start learning
increase by how much?
jest większy o ile?
start learning
is bigger by how much?
dłuższy niż dwa pozostałe
start learning
longer then the other two

You must sign in to write a comment