Marzena dragons den

 0    55 flashcards    przemek123456
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zacznuij od nowa wroć i się przygotuj
start learning
go back to the drawing board, to squere one, start from scratch
zwięzła
start learning
succinct, compact
bez gadki technicznej
start learning
no tech talk
wywołująca chciwość
start learning
greed inducing
wywołać
start learning
to induce
bezsprzeczny, niezbity
start learning
irrefutable
obalić odeprzeć zarzuty
start learning
to refute
wpaśc na pomysł
start learning
come up with an idea
istotny, decydujący, przełomowy punkt
start learning
crucial point
nie wierz mi na słowo
start learning
don't take my word for it
poprowadzić, tel me how to do it
start learning
talk me trough
ryzyko, przedwsięzięcie
start learning
venture
reach the lowest point
start learning
bottom out
introduce sth new
start learning
bring out
continue
start learning
carry on
do or undertake, wykonać
start learning
carry out
shut
start learning
close down
have confidence in, liczyć na
start learning
count on
reduce, cofać się
start learning
cut back on
decline, upadać
start learning
fall off
dismiss, zwolnić
start learning
lay off
stabilize, wyrównać
start learning
level off
read quickly, przejrzeć
start learning
look through
try to find
start learning
look for
increase (prices)
start learning
mark up
withdraw from, wycofać się z
start learning
pull out of
postpone, delay
start learning
put off
reduce in size, zmnijszyć rysunek w skali
start learning
scale down
establish
start learning
set up
accept (job, responsibility etc.) przyjać, podjąć
start learning
take on
skromny
start learning
unassuming, modest, humble
nieomylny
start learning
infallible
skręcać się
start learning
double up, squirm
ostrożny
start learning
cautious
intensify, większyć
start learning
step up
zagwarantować, zabezpieczyć
start learning
secure, secure investment
zdusić, stłumić
start learning
stifle
odsłonić, uwidocznić
start learning
expose
ekspozycja
start learning
exposure
przedsięwzięcie ryzyko
start learning
venture
wruć do pracy dopracuj pomysł
start learning
get back to drawing board
chodliwe, łatwe do sprzedaży
start learning
salable
support from below, podbudować
start learning
underpin
uwierz / nie uwierz mi na słowo
start learning
don't take/take my word for it
wytłumaczyć komuś coś
start learning
talk sb through sth, Can you talk me through the proposal?
zdobyć czyjeś zaufanie
start learning
gain sb's confidence
przymiotniki do ostrej zjadliwej gorzkiej szkodliwej i bolesnej oceny krytyki
start learning
scathing assessment; scathing-bitterly, harshly critical; harmful orpainful
podrzucić rzucić monetę
start learning
toss a coin
to allow someone to escape from a difficult situation or to avoiddoing something that they do not want to do, wybawić kogoś z tarapatów
start learning
get/let sb off the hook
odejść, leave
start learning
walk away
mała szansa
start learning
slim chance, small chance
ostre słowa
start learning
harsh words
coś jest stawką/ sth is at risk or in danger of beaing lost
start learning
sth is at stake
pęd, rozpęd
start learning
momentum
naciągać, kantować, ale też żart przerysowana komedia
start learning
spoof

You must sign in to write a comment