marks and exams

 0    17 flashcards    mwolnik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
klasówka / sprawdzian
start learning
class test
egzamin poszedł komuś dobrze/źle
start learning
do well / badly in an exam
egzamin
start learning
an exam / examination
nie zdać egzaminu
start learning
fail exam
dostać piątkę / czwórkę / trójkę/... z testu
start learning
get A / B / C / ... test
dostać wyniki testu
start learning
to get the results (of a test)
uczyć się
start learning
to learn
stopień / ocena
start learning
grade / mark
zdać test
start learning
pass the test
przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for the exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake the exam
powtarzać materiał do egzaminu
start learning
revise/study for an exam
egzamin końcowy
start learning
school-leaving exam
przystępować do egzaminu
start learning
take the exam
uczyć kogoś
start learning
teach someone
(zadawalający) wynik testu
start learning
(satisfactory) test result

You must sign in to write a comment