Marian 22 + communication

 0    73 flashcards    marianslomiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szczodry hojny
start learning
generous
egoistyczny samolubny
start learning
selfish
prezent
start learning
gift
przyjmować
start learning
accept
nie patrz darowanemu koniowi się w ustach
start learning
don't look a gift horse in the mouth
korzyść
start learning
advantage
nieswojo
start learning
ill at ease
byłoby bardzo hojne
start learning
it would be very generous
to jest niegrzeczne
start learning
it is impolite
północ (pora dnia)
start learning
midnight
tradycja
start learning
tradition
tradycyjny
start learning
traditional
szampan
start learning
champagne
Sylwester - nowy rok
start learning
New Year's Eve
zanikać
start learning
decline
nowożeńcy
start learning
newlyweds
do północy
start learning
till midnight
powinny być utrzymywane przy życiu
start learning
should be kept alive
szczęście / fart
start learning
luck
szczęśliwy szczęściarz
start learning
lucky
drabina
start learning
ladder
przesąd
start learning
superstition
przesądny
start learning
superstitious
doświadczenie
start learning
experience
Kogo nazywamy
start learning
whom do we call
ludzie są przesądni (na temat)
start learning
people are superstitious about
gdy czarny kot przejdzie przed tobą
start learning
when black cat passes in front of you
to wkrótce przyniesie
start learning
It will soon bring
skrzynka odbiorcza
start learning
inbox
usunąć
start learning
delete
wspominać
start learning
mention
między innymi
start learning
among other things
kiedy to nauczyciel wspomina
start learning
when does the teacher mention
warunki atmosferyczne
start learning
weather conditions
najbliższych dniach
start learning
coming days
czy już wspomniałem
start learning
have i mentioned
komunikować porozumiewać się
start learning
communicate
komunikacja porozumiewanie się
start learning
communication
tak żeby (ażeby)
start learning
so that
dzielić mieszkanie
start learning
share a flat
także
start learning
as well
zwierzęta (domowe)
start learning
pets
szczerze
start learning
truthfully
Trudno pogodzić się z
start learning
hardly put up with
wychowywać dzieci
start learning
bring up children
przez tradycję / zgodnie z tradycją
start learning
by tradition
jak długo to trwa
start learning
how long does it last
znikać
start learning
disappear
zanikać,
start learning
decline
biodegradowalny
start learning
biodegradable
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
kwaśny
start learning
acid
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
Spaliny
start learning
exhaust fumes
wydechowy
start learning
exhaust
zagrożonych gatunków
start learning
endangered species
gatunek
start learning
species
Warstwa Ozon
start learning
ozon layer
globalne ocieplenie
start learning
global warming
siedlisko
start learning
habitat
smog / (dym + mgła)
start learning
smog /(smoke+fog)
faktem jest, że
start learning
as a matter of fact
dziura ozonowa
start learning
ozone hole
od jego odkrycia
start learning
since its discovery
płuca Ziemi
start learning
lungs of the Earth
wprowadzone
start learning
introduced
celem jest
start learning
the aim is
przyczynia
start learning
contributes
zachować
start learning
preserve
głównie w wyniku działalności człowieka
start learning
mainly due to human activity
niektóre gatunki wymarły
start learning
some species become extinct
próbować zmniejszyć
start learning
attempt to reduce

You must sign in to write a comment