Making deals

 0    81 flashcards    klaszek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pożyczka
start learning
a loan
zysk
start learning
profit
prosić o
start learning
ask for
udzielić
start learning
grant
złożyć zamówienie
start learning
to place an order
przyjąć zamówienie
start learning
take an order
wypełnić zamówienie
start learning
fill an order
obniżyć cenę
start learning
bring down a price
zaproponować cenę
start learning
quote a price
ustalić cenę
start learning
state the price
zaoferować zniżkę
start learning
offer a discount
prosić o zniżkę
start learning
ask for a discount
udzielić zniżki
start learning
grant a discount
zobaczyć korzyści
start learning
see the benefits
sprzedać korzyści
start learning
sell the benefits
omówić korzyści
start learning
explain the benefits
uporządkować szczegóły
start learning
sort out the details
omówić szczegóły
start learning
discuss the details
podsumować szczegóły
start learning
go over the details
złożyć propozycję
start learning
make a proposal
potwierdzić propozycję
start learning
firm up a proposal
odrzucić propozycję
start learning
reject a proposal
z zastrzeżeniem do negocjacji
start learning
subject to negotiation
otwarty na negocjacje
start learning
open to negotiation
w trakcie negocjacji
start learning
under negotiation
zapłacić depozyt
start learning
to pay a deposit
wymagać depozytu
start learning
require a deposit
wpłacić depozyt
start learning
put down a deposit
opłata miesięczna
start learning
a monthly fee
opłata roczna
start learning
an annual fee
opłata wstępna
start learning
an entrance fee
ukryte koszty
start learning
hidden costs
dodatkowe koszty
start learning
extra costs
stałe koszty
start learning
fixed costs
zmieścić się w terminie ostatecznym
start learning
meet a deadline
przegapić termin ostateczny
start learning
miss a deadline
przedłużyć termin ostateczny
start learning
extend a deadline
szukać kompromisu
start learning
seek a compromise
oferować kompromis
start learning
offer a compromise
znaleźć kompromis
start learning
to find a compromise
hit (definicja)
start learning
a piece of information that a computer program finds for you
claw (definicja)
start learning
the sharp curved part at the end of some animals toes, for example a cat
znaleziska handlowe
start learning
retail finds
dopasowany
start learning
tailored
być w niekorzystnej sytuacji
start learning
be at a distinct disadvantage
usługodawcy
start learning
service providers
na równych warunkach
start learning
on equal terms
doświadczeni kupujący
start learning
savvy shoppers
skłonny
start learning
willing
miejsca
start learning
venues
gra cyfrowa
start learning
digital game
pozyskać
start learning
to obtain
potwierdzić
start learning
affirm
zbieżny
start learning
converging
towary
start learning
goods
usługi
start learning
services
sprzedaż detaliczna
start learning
retailing
prowizja
start learning
provision
sprzedawcy detaliczni
start learning
retailers
wytwarzać
start learning
manufacture
hurtownik
start learning
wholesaler
bezpośrednio
start learning
directly
dochód
start learning
income
punkt sprzedaży detalicznej
start learning
retail outlet
dom handlowy
start learning
department store
marża
start learning
margin
kolejki
start learning
queues
magazyn
start learning
warehouse
towary z niższej półki
start learning
down-market
wskaźnik ilości wejść i zakupów
start learning
conversion rate
wejścia ludzi do sklepu
start learning
foot traffic
household name (definicja)
start learning
famous brand, famous company
faktury
start learning
invoices
UPC
start learning
Universal Product Code
opierać się
start learning
resist
podaż
start learning
supply
popyt
start learning
demand
dostawca
start learning
supplier
reszta pieniędzy po doręczeniu
start learning
balance on delivery
niechętny
start learning
reluctant
nie być w stanie
start learning
unable

You must sign in to write a comment