Macmillan-dział 3-szkoła; strona 1

 0    148 flashcards    Hanonek123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
arts subjects
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
podwójna lekcja
start learning
double lesson
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
historia
start learning
History
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
IT/information technology
matematyka
start learning
Maths
muzyka
start learning
Music
WF (wychowanie fizyczne)
start learning
PE / physical education
fizyka
start learning
Physics
język polski
start learning
Polish
religia
start learning
religious education
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
nauki społeczne
start learning
social sciences
technika
start learning
desing and technology
ekonomia
start learning
economic education
nauka o ochronie środowiska
start learning
environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
psychologia sportu
start learning
psychology of sport
ściągać/oszukiwać
start learning
cheat
skopiować
start learning
Copy
wkuwać
start learning
cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny
start learning
end-of-term
egzamin na koniec roku
start learning
end-of-year-term
arkusz egazminacyjny
start learning
exam paper
egazamin
start learning
examination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podejść do egzamninu
start learning
take an exam
oblać
start learning
fail
egzamin końcowy
start learning
Final Exam
zostać złapanym
start learning
get caught
otrzymać wyniki
start learning
Get Results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
go towards
ocena
start learning
mark/grade
egzamin próbny
start learning
mock/practice exam
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
ustny
start learning
oral
zdać
start learning
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper
praktyczny
start learning
practical
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
revise for
egzamin kończący naukę szkolną
start learning
school leaving exam
wysyłać
start learning
send out
test, klasówka
start learning
test
pisemny
start learning
written
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
wyniki w nauce
start learning
academic results
nagroda
start learning
award
licencjat na kierunku humanistycznym
start learning
BA/ Bachelor of arts
magister humanistyczny
start learning
MA/ Master of Arts
Licencjat w kierunku nauk ścisłych
start learning
BSc/ bachelor of science
świadectwo
start learning
certificate
wyróżnienie
start learning
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent / absolwentka studiów
start learning
graduate
ukończyć (studia wyższe)
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać celująco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć (np. przez egzamin)
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
win a scholarship
nieobecny
start learning
absent
dzwonek
start learning
bell
dręczyć, prześladować
start learning
bully
sprawdzić swoją pracę
start learning
check your work
skupić się
start learning
concetrate
podręcznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
dyktando
start learning
dictation
odrabiać lekcje
start learning
do your homework
prowadzić badania
start learning
to do research
wykonać/napisać zadaną pracę
start learning
do/write an assignment
napisać wypracowanie/esej
start learning
do/write an essay
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
styl uczenia się
start learning
learning style
robić błędy
start learning
make mistakes
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
motywować/motywujący
start learning
motivate/motivating
zeszyt
start learning
notebook
drugie śniadanie
start learning
packed lunch
strój sportowy
start learning
PE Kit
wagarować
start learning
play truant
obecny
start learning
present
praca projektowa
start learning
project work
zgłosić kogoś (zawiśnie w lesie każdy kto doniesie)
start learning
report someone
zdawać pracę
start learning
set homework
zwolnienie np z powodu choroby
start learning
sick note
autobus szkolny
start learning
school bus
rok szkolny
start learning
school year
rok przerwy pomiędzy szkołą a studiami
start learning
take a gap year
robić notatki
start learning
take notes
semestr
start learning
term
plan zajęć
start learning
timetable
pracować nad projektem
start learning
work on a project
pracować w parach
start learning
work in pairs
osoba nieobecna
start learning
absentee
absencja
start learning
absenteeism
apel
start learning
assembly
obecność na zajęciach
start learning
attendance
obowiązkowy
start learning
compulsory
czas skupienia uwagi
start learning
concentration span
urwać się z lekcji
start learning
cut classes
kara-zatrzymanie ucznia po lekcjach
start learning
detention
podrabiać
start learning
forge
wolna lekcja
start learning
free period
obowiązkowy
start learning
obligatory
były uczeń
start learning
old student
opcjonalny
start learning
Optional
rozdanie nagród
start learning
prize-giving
punktualność
start learning
punctuality
sprawdzić obecność
start learning
take the register
wziąć wolne
start learning
take time off
konsultacje
start learning
tutorial
woźny
start learning
caretaker
kolega z klasy
start learning
classmate
asystent nauczyciela
start learning
classroom asistant
wychowawca
start learning
form tutor
dyrektor/dyrektorka
start learning
headmaster/headmistress
uczeń/uczennica
start learning
pupil
grono pedagogiczne
start learning
staff
student, uczeń
start learning
student
nauczyciel
start learning
teacher
doradca zawodowy
start learning
carees adviser
wicedyrektor
start learning
deputy head
przewodniczący samorządu szkolnego
start learning
head girl/ head boy
wykładowca
start learning
lecturer
przewodniczący klasy
start learning
prefect
stołówka
start learning
canteen
sala lekcyjna
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gymnasium
gabinet dyrektora szkoły
start learning
head teacher's office
pracownia fizyczna lub chemiczna
start learning
laboratory
biblioteka
start learning
library
boisko/plac zabaw
start learning
Playground

You must sign in to write a comment