List Formalny

 0    18 flashcards    megusia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Piszę aby aplikować
start learning
I am writing to apply for
Jestem studentem Archeologi - UJ w Krakowie.
start learning
I am student of Archeology at Jagiellonian Univeristy in Cracow.
Mój angielski jest na poziomie C1.
start learning
My English level is C1 on CEFR
Opiekowałam się dziećmi.
start learning
I took care of children
Miałam okazję przełożyć tą widzę na praktykę.
start learning
I hab opportunity to put that knowledge into practice.
Pracuję w weekendy jako niania.
start learning
I am working as nanny at weekends.
Posługuję się dwoma językami: francuskim oraz angielskim.
start learning
I speak two languages: French and Enlish.
Uczestniczyłam w europejskim programie Erasmus.
start learning
I took part in Europen programme called Erasmus.
Mam adekwatne doświadczenie.
start learning
I have some relevant experience.
Uważam że byłabym odpowiednia do tej pracy ponieważ...
start learning
I belive I would be suitable for this job because...
Umiem poradzić sobie z trudnymi sytuacjami.
start learning
I am good at handling stress situatuins.
Łatwo nawiązuję kontakt z innymi ludźmi.
start learning
Finds it easy to communicate with others.
Moje CV zwiera dodatkowe szczegóły dotyczące mojego doświadczenia.
start learning
My enclosed CV provides additional details about my experience.
Dziękuje za poświęconą mi uwagę.
start learning
Thanks you for your consideration.
Będę czekała na Państwa odpowiedź.
start learning
I look forward to hearing from you.
Mieszkałam w...
start learning
I lived in...
Jestem osobą bardzo entuzjastyczną i pracowitą.
start learning
I am very keen and hard- working.
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku ponieważ...
start learning
I am particularly interested in this job because

You must sign in to write a comment